Home

Utgivningsbevis databas

Om utgivningsbevis - Datainspektione

Databaser - PR

Den som har ett utgivningsbevis har en grundlagsskyddad rätt att publicera sin databas enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Ett utgivningsbevis medför att bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) inte gäller om det skulle strida mot den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet Utgivningsbevis. Arkiv Digital AD AB har utgivningsbevis för databas. Utgivningsbeviset ger ArkivDigitals databas samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har för sina publiceringar på internet Utgivningsbeviset ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har för sina publiceringar på internet. Ni ansöker om utgivningsbevis hos Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Förutsättningar för att få utgivningsbevis . Man kan bara få utgivningsbevis om databasen

Utgivningsbevis kan inte utfärdas för databaser där det är möjligt för användarna att påverka innehållet i databasen. Exempelvis twitter-tjänster, diskussionsforum, artikelkommentarer och liknande tjänster som har en sådan teknisk utformning att någon gransk Ändra uppgifter om utgivningsbevis. Förnya ditt utgivningsbevis. Du kan tryggt och enkelt förnya ditt utgivningsbevis med vår e-tjänst. PRV:s e-tjänst för utgivningsbevis (öppnas i nytt fönster) Har ditt utgivningsbevis slutat att gälla? Man kan inte förnya eller göra andra ändringar i ett utgivningsbevis som har slutat att gälla Utgivningsbevis för databas 15-11-v1 Skicka ansökan i första hand via e-post till: registrator@mrtv.se Alternativt med post till: Box 33, 121 25 Stockholm-Globen Utgivningsbevis kan inte utfärdas för databaser där det är möjligt för användarna att påverka innehållet i databasen

Utgivningsbevis och personuppgifter

 1. Utgivningsbevis är en typ av intyg som behövs i vissa fall för att erhålla grundlagsskydd enligt tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ett sådant kan också vara nödvändigt för att få ge ut exempelvis en tidning. [1] Ett utgivningsbevis utfärdas av Patent- och registreringsverket (PRV) eller Myndigheten för press, radio och tv (MPRT)
 2. En databas är i de flesta fall en webbplats, men kan även vara en app till smarta telefoner och surfplattor. För er som är ett massmedium. Genom att ansöka om ett utgivningsbevis från oss får din webbplats samma skydd som ett massmediums webbplats. Relaterade länka
 3. Utgivningsbevis ger utgivare av tidningar, tv-program och databaser stor frihet - även vad gäller publicering av personuppgifter. I gengäld tar utgivaren ansvar för innehållet. Om yttrandefrihetsbrott begås, till exempel förtal eller förolämpning, är ansvarig utgivare juridiskt ansvarig
 4. Ett utgivningsbevis är ett intyg som avser att skydda databaser med stöd av svensk grundlag.1 Med databas avses enligt 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen en samling av information lagrad för automatiserad behandling. En databas kan till exempel vara en webbplats på internet som behandla
 5. Utgivningsbevis Kunskap och stöd Om oss Du som är Företagsfrämjare Immaterialrättsexpert Studenter och forskare Lärare och elever I vår databas finns varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar som gäller i Sverige
 6. över databaserna med utgivningsbevis efter den 10 december 2010. Sammanställning över databaser med utgivningsbevis före denna tidpunkt finns redovisad i bilaga till Yttrandefrihetskommitténs . SOU 2016:58 Bilaga 7 891 betänkande SOU 2009:14. I.

Ett utgivningsbevis grundlagsskyddar din databas och är frivilligt att ansöka om. Man kan bara få utgivningsbevis om databasen uppfyller vissa kriterier. Läs mer på vår webbplats www.mprt.se. Att ansöka om utgivningsbevis, förnya sitt bevis eller ändra databasens namn och tekniska förutsättningar kostar 2 000 kronor Varför utgivningsbevis? Ansöka om utgivningsbevis Förnya ditt utgivningsbevis Ändra uppgifter om utgivningsbevis Återkalla utgivningsbevis Beviljade utgivningsbevis Frågor om utgivningsbevis Avgifter och betalning - utgivningsbevis Lagar och regler Database Företaget innehar utgivningsbevis* för databas. - Utgivningsbevis nr: 2018-125 - Databasens namn: www.aqsprodukter.se - Tillhandahållare: AQS PRODUKTER AB - Ansvarig utgivare: Lennart Olsson, VD * Utgivningsbevis erfordras för publicering av personbilder på webbsida Lexbase har utgivningsbevis för databas Utgivningsbeviset ger webbplatsen www.lexbase.se samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som radio, tv och tidningar har för sina databaser. Webtjänsten drivs och kontrolleras av Lexbase och ansvarig utgivare är Jonas Häger

E-tjänster. Hem Om e-tjänsten. E-tjänster; Om e-tjänste Av Patrick O'Neil - Låga priser & snabb leverans Utgivningsbevis Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd. För att ett utgivningsbevis ska utfärdas krävs bland annat att en utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige

Varför utgivningsbevis? - PR

UTGIVNINGSBEVIS FÖR DATABAS _____ Myndigheten för press, radio och tv utfärdar enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen utgivningsbevis för följande databas med nedan angivna förutsättningar. Utgivningsbevis nr: 2018-347 Databasens namn: dansbilder.se Tillhandahålls av: Stefan Vestberg (541205-6615 Utgivningsbevis. Företag, organisationer och privatpersoner vars webbplatser eller databaser inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger samma grundlagsskydd. Det är dock frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis Vi har utgivningsbevis. Den här tjänsten har tilldelats utgivningsbevis av Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis är en åtgärd och ett myndighetsbeslut som innebär att publicering och den s.k. databasen (hela webbplatsen Mrkoll.se) omfattas och skyddas av grundlagen om yttrandefrihet (YGL)

Utgivningsbevis för databas - Rättviks kommu

Utgivningsbevis är den typ av intyg som behövs för att kunna ge ut exempelvis en tidskrift. [1] Ett utgivningsbevis kan utfärdas av antingen Patent- och registreringsverket eller av Radio- och TV-verket. Utfärdas det av det förstnämnda bygger grunderna på tryckfrihetsförordningens reglemente och lagar Ansökan om utgivningsbevis för databas. Detta är alltså själva dokumentet där du ansöker om utgivningsbeviset, eller databasanmälan som det kallas, och finns hos Radio- och TV-verket . I den ska du ange databasens namn (webbplatsens namn), vem som bedriver verksamheten, en teknisk beskrivning hur innehållet tillhandahålls och till vem, var databasen finns geografiskt samt vem som är. En sajt med personuppgifter ägs ofta av ett företag som har erhållit ett utgivningsbevis. Det betyder att företaget har fått grundlagsskyddad rätt att publicera sin databas enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Många ser en sådan publicering som ett otillbörligt intrång i den enskilda integriteten

Lagar och regler - utgivningsbevis - PR

 1. Utgivningsbevis. Som innehavare av databaser får vi ett grundlagsskydd för de personuppgifter som företaget samlar in och behandlar. Detta grundlagsskydd erhålls genom att ansöka om ett så kallat utgivningsbevis. Utgivningsbeviset ger ett grundlagsskydd för de personuppgifter som samlats in och utfärdas av Myndigheten för press, radio.
 2. Utgivningsbevis. Utgivningsbevis är den typ av intyg som behövs för att kunna ge ut exempelvis en tidskrift. [1] Ett utgivningsbevis kan utfärdas av antingen Patent- och registreringsverket eller av Radio- och TV-verket. Utfärdas det av det förstnämnda bygger grunderna på tryckfrihetsförordningens reglemente och lagar
 3. Lexbase har utgivningsbevis för databas. Utgivningsbeviset ger webbplatsen www.lexbase.se samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som radio, tv och tidningar har för sina databaser.. Webtjänsten drivs och kontrolleras av Lexbase och ansvarig utgivare är Jonas Häge
 4. Utgivningsbevis friidrott.se. Friidrott.se har Utgivningsbevis (nr 2008-033) som nyhets-webbsida och nyhetsdatabas hos Myndigheten för radio och tv. I och med Utgivningsbeviset har friidrott.se grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Databasen tillhandhålls via webbsidor och hålls tillgänglig för allmänheten via Internet

Vad är ett utgivningsbevis? Skatteverke

Klagomål mot personsöktjänster med frivilligt utgivningsbevis ma 2018-oktober 2019 7 Datainspektionens rapport 2020:1 Tredubblat antal ansökningar om utgivningsbevis under 2018 Sedan 2003 kan en innehavare av en databas ansöka om frivilligt utgivningsbevis för att få samma grundlagsskydd för yttrandefrihete Hitta Mera AB har utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Radio och TV, enligt den s.k. databasregeln gällande vår databas Hittabrf.se. Detta innebär att databasen är upphovsrättsskyddad och omfattas av grundlagsskyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen Notera att utgivningsbevis för tidning och utgivningsbevis för databas är två olika saker, och vill man ha utgivningsbevis för båda krävs två ansökningar. Vid utgivningsbevis - behövs samtycke? Fråga. Vår kommun har ett utgivningsbevis för live- webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Jag är frilansare som bland annat fotar eventer och lägga ut bilderna på min hemsida. Under PUL räckte det med att ha medgivande för publicering någonstans i anmälan till eventen. Men nu kommer GDPR, så jag funderar över att söka en utgivningsbevis. Det står att man ska vara en.. Ett utgivningsbevis är en åtgärd och ett myndighetsbeslut som innebär att publicering och den s.k. databasen (hela webbplatsen Värmepumpen.se) omfattas och skyddas av grundlagen om yttrandefrihet (YGL). När ett utgivningsbevis utfärdas av myndigheten har en ansvarig utgivare utsetts och registrerats, så även tjänstens (databasens) namn

Östlaestadianerna ställer angelägna frågor till SvenskaSBC - Specialklubben för Bearded Collie | En till

Video: Utgivningsbevis - Arkiv Digita

Q-System och Industri 4

Utgivningsbevis - PR

Utgivningsbevis Företag, organisationer och privatpersoner vars webbplatser eller databaser som inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger samma grundlagsskydd. Det är dock frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis Ansvarig utgivare / Utgivningsbevis för databas Visa första olästa . Ämnesverkty

GDPR och företagsinformation – vad är det som gäller

Utgivningsbevis - Wikipedi

 1. Särskilt om databaser med utgivningsbevis 5 § Utgivningsbevis utfärdas om 1. verksamheten är ordnad på det sätt som anges i 4 § och överföringarna utgår från Sverige, 2. en behörig utgivare har utsetts och åtagit sig uppdraget, och 3. verksamheten har ett namn som är sådant att det inte lätt kan förväxlas med namnet på en annan verksamhet enligt 4 §
 2. Ändra uppgifter om utgivningsbevis. Förnya ditt utgivningsbevis. Du kan tryggt och enkelt förnya ditt utgivningsbevis med vår e-tjänst. PRV:s e-tjänst för utgivningsbevis (öppnas i nytt fönster) Har ditt utgivningsbevis slutat att gälla? Man kan inte förnya eller göra andra ändringar i ett utgivningsbevis som har slutat att gälla
 3. sex månader från den dag då utgivningsbeviset utfärdades eller om den som driver verksamheten har anmält att verksamheten har upphört. Lag (2018:1802). 7 § Varje databas ska ha ett namn. Föreskrifter om utfärdande, upphörande, förnyelse och återkallelse av utgivningsbevis och om namn på databaser får meddelas i lag
 4. Notera att utgivningsbevis för tidning och utgivningsbevis för databas är två olika saker, och vill man ha utgivningsbevis för båda krävs två ansökningar. Kontakt. Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen
 5. Utgivningsbevis Denna webbplats innehar ett utgivningsbevis för databas utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv . Detta innebär att hemsidans publiceringar lyder under yttrandefrihetsgrundlagen 1 kap. 9 § andra stycket gällande utgivningsbevis
 6. De la Gardiegymnasiet har utgivningsbevis för webbplatsen blogg.lidkoping.se/dlg/. Beviset gäller under tiden 2018-05-24-2028-05-23 Utgivningsbeviset ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har för sina publiceringar på internet
 7. För frågor om utgivningsbevis kontakta PRV - Patent- och registreringsverket. Personnamn För frågor kring registrering av personnamn kontaktar du Skatteverket eller PRV - Patent- och registreringsverket

Ett utfärdat utgivningsbevis ger en publikation, webbplats eller databas ett grundlagsskydd vilket bland annat innebär att den får ett skydd mot censur och kan gå förbi reglerna i personuppgiftslagen och på så sätt ange privatpersoners personuppgifter, ange vilken sjukdom eller vilka eventuella brott som denne begått Databaser Webbpublikationer Blanketter och e-tjänst Statistik Du är här. Startsida; Utgivningsbevis; Beviljade utgivningsbevis; Utgivningsbevis & titeländringar för 2016; Skriv ut Utgivningsbevis & titeländringar för 2016 Utgivningsbevis nr 1, 2016-01-04 (pdf 124 kB, nytt fönster) Utgivningsbevis nr. Utgivningsbevis för databasen har utfärdats av Myndigheten för press, radio och TV, vilket innebär att webbplatsen och databasen omfattas Yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare för databasen är Eric Almbladh som är utsedd av Bogard AB Utgivningsbevis för Databasen - www.isaberg.com. Bakgrundsinformation om databasen och utgivningsbevis. Databasens namn: www.isaberg.com Tillhandahålls av: Stiftelsen Isabergstoppen (828500-3003) Giltighetstid: 2018-05-31-2028-05-30 Teknisk beskrivning: Databasen tillhandahålls på särskild begäran direkt genom överföring via webbsidor

Skräddarsydd AB har utgivningsbevis för databas. Utgivningsbeviset ger webbplatsen Nischad.se samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som radio, tv och tidningar har för sina databaser Yttrandefrihet och utgivningsbevis. År 2003 infördes möjligheten för företag och andra enskilda att ansöka om utgivningsbevis för databaser och på så vis komma att omfattas av det särskilda skydd för yttrandefriheten som yttrandefrihetsgrundlagen innebär Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd. Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år

Webbplats - Myndigheten för press, radio och t

 1. Sajten Mrkoll, som publicerar personuppgifter om svenskar över 16 år, krävs nu på 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Detta enligt beslut från.
 2. Utgivningsbevis regleras i 1 kap 5 § i Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1649) och medför att webbsidornas publicering och databaser omfattas och skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. För att ett utgivningsbevis ska utfärdas krävs bland annat att en utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige
 3. Read the latest magazines about Utgivningsbevis and discover magazines on Yumpu.co
 4. LIBRIS titelinformation: Utgivningsbevis och titeländringar nr 1-47 2016 [Elektronisk resurs

Bisnode - Dataskydd, Integritet och datasäkerhet - Bisnode

 1. Björketorps Församling: Hedvägen 1 438 51 Rävlanda Telefon: 0301-443 60 e-post: bjorketorps.forsamling@ svenskakyrkan.se Förskolan Fisken Telefon 0301-443 14 Förskolerektor, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se Telefonnummer till anställda: Klicka hä
 2. eniro.se Är en grundlagsskyddad databas Informationen Eniro tillhandahåller på webbplatsen www.eniro.se är en databas - d v s en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd
 3. Genom att ett utgivningsbevis utfärdas får en webbplats eller databas även ett grundlagsskydd, vilket bland annat innebär att den får ett skydd mot censur och kan gå förbi reglerna i.
 4. Med program, databas och teknisk upptagning avses detsamma som i yttrandefrihetsgrundlagen. Med beställ-tv avses detsamma som i radio- och tv-lagen (2010:696). Lag (2018:1913). 2 kap. Om ägare och utgivningsbevis av periodiska skrifter Allmänna bestämmelse
 5. E-tjänstekatalog. Sökord Sök.
 6. Nytt sätt att rapportera farligt avfall Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister

Genom att ett utgivningsbevis utfärdas får en webbplats eller databas även ett grundlagsskydd, vilket bland annat innebär att den får ett skydd mot censur. Utgivningsbevis behandlas i tryckfrihetsförordningen för tryckta periodiska skrifter och i yttrandefrihetsgrundlagen för ej tryckta periodiska skrifter Under 2018 utfärdades utgivningsbevis för databasen www.skepparholmen.se till Skepparholmen AB (nummer 2018-214). Utgivningsbeviset innebär att databasen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Vd Gabriella Persson Klar är registrerad som ansvarig utgivare för denna webbplats via myndigheten för press, radio och Tv Myndigheten för press, radio och tv har utfärdat utgivningsbeviset för databasen www.swebbtv.se med nr 2018-404. Det är alltså en laglig verksamhet eftersom både Lexbase och Mrkoll har utgivningsbevis. I dagsläget kan man inte ta bort sig själv från varken Lexbase eller Mrkoll utan enda möjligheten att bli borttagen är om respektive hemsida själv raderar domen från deras databas De sajterna har beviljats så kallade utgivningsbevis vilket ger dem ett grundlagsskydd. Det i sin tur gör att dessa sajter är undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen. Vissa sådana sajter lämnar ut personnummer mot att man är medlem och inloggad Här samlar vi vanliga frågor och svar som vi får till Datainspektionen

 • Afc eskilstuna p12.
 • 2016 civic type r price.
 • Bisamhällen säljes 2017.
 • Erdgas arena riesa veranstaltungen 2018.
 • Computer chess.
 • Windows 10 release date.
 • Lyssavirus svenska.
 • Ideologier jämförelse.
 • Gikt svullen fot.
 • Abgeordnete kontakt.
 • Temporär partiell protes.
 • Lugn musik avslappning.
 • Jobba i australien som svensk.
 • Hörbuch sprecher gesucht.
 • Pothole rodeo 2016.
 • Vad är mitt skype namn.
 • Nickel frukt.
 • Eukaryot cellkärna.
 • 24halmstad.
 • Luxus wohnmobil mieten mit hund.
 • 1 eur in sek.
 • Str böcker.
 • Magmunnen stänger inte.
 • Beerenhof wiesen menue.
 • Körs på under jord f.
 • Sebra skrivbord.
 • Cirkelträning program utomhus.
 • Stickningar i bröstet cancer.
 • The dark knight rises 123movies.
 • Fördelar med tvåtaktsmotor.
 • Björn blåbär kg.
 • The rock karlsruhe.
 • Snabbskytt earp.
 • Seb 111 47 stockholm.
 • Ownit router technicolor.
 • Störd verklighetsuppfattning.
 • Optiska illusioner bilder.
 • Blockera annonser på aftonbladet.
 • Björn blåbär kg.
 • Alternativ till morfin.
 • West coast swing globen.