Home

Gymnasiereformen gy11

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy 2011) är en läroplan med mera som innebar omfattande förändring av Sveriges gymnasieutbildning.Reformen gällde från och med läsåret 2011/2012.Elever som påbörjat sin gymnasieutbildning under läroplanen från 1994 fortsatte med den. Bland annat skedde förändringar inom ämnesplaner, examen.

Gy 2011 - Wikipedi

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Gymnasiereformen GY11. Hösten 2011 fick vi en ny gymnasiereform - gymnasieskola 2011 / GY11. Några av nyheterna. 18 nationella program. 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Högskoleförberedande examen = grundläggande behörighet till högskola

Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan - Skolverke

Gymnasiereformen GY11: Ett slag i ansiktet på arbetarklassen. torsdag 22 september 2011. Inrikes; av Albin Bergström. Förra mandatperioden lämnade alliansen skolan orörd, men efter det historiska valet i september 2010 så ska skolan också ses över och reformeras Gymnasiereformen 2011 (GY11) har en politisk bakgrund som även den presenteras i kapitel 3. I kapitlet efter, 4, presenteras tidigare forskning kring gymnasieval och social bakgrund. Kapitel 5 ägnas åt teori, främst med bakgrund i Pierre Bourdieus begrepp habitus Gymnasiereformen GY11 har inneburit stora förändringar för gymnasieskolan och vuxenutbildningen/komvux. Här kan du läsa mer om hur det nu fungerar med kursnamn, betyg, behörighet och komvuxstudier efter GY11

Gymnasiereformen GY11 - Stenungsunds kommu

Särskild behörighet för utbildningar som leder till en yrkesexamen. Eftersom kursbeteckningarna ändrades i och med gymnasiereformen Gy11 och Vux12 har vi tagit med båda varianterna av områdesbehörigheter här: dels för sökande med gymnasieexamen och dels för sökande med slutbetyg (eller någon annan betygstyp som ger grundläggande behörighet) Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet Nyckelord: GY11, Ämnesplaner, Institutionella logiker, Autonomi , Likvärdighet . Syfte: Syftet med denna studie har varit att undersöka hur gymnasielärare upplever den starkare statliga reglering som infördes med gymnasiereformen 2011. Specifikt har intresset riktats mo

Ett uttalat syfte med gymnasiereformen GY11 var att öka genomströmningen av elever i gymnasieskolan bland annat ge-nom att stärka yrkesutbildningarna där de flesta avhoppen sker. Systemförändringar som införandet av lärlingsutbildning, ökat ansvar för branschorganisationer och minskad omfattning a Denna uppsats handlar om den nya gymnasiereformen (GY11) och huruvida valet till gymnasiet påverkas av elevernas sociala bakgrund. Uppsatsen handlar även om gymnasiereformens historiska kontext och hur de förändringar som gjorts har påverkat den sociala sorteringen

gymnasiereformen GY2011. I denna undersökning har de fått svara på frågor om hur de ser på sin utbildning, om de är nöjda med densamma och hur de bedömer många av de förändringar som har skett i och med reformen. Dessa ungdomars svar jäm ­ förs också mot tidigare undersökningar gjorda bland sistaårse Gymnasiereformen 2011 Fr o m höstterminen 2011 ska en ny gymnasieskola införas. Propositionen som skulle ha lagts fram i februari 2009, men därefter flyttades till april, har nu skjutits fram till maj 2009. Beslut av riksdagen väntas i september 2009. Detta innebär att vi inte kan komma igång med det lokala arbetet förrän hösten 2009 Organisatoriska konsekvenser av Gymnasiereformen 2011 - en uppföljning av kommunernas planeringsförutsättningar (2012:23). Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i Figur 4. Hur har förutsättningarna att, enligt Gy11, organisera undervisningen i bättre fyllda undervisningsgrupper (kursgruppernas storlek) sett ut under.

GYMNASIESKOLAN ISBN: 978-91-38325-80-3 GYMNASIESKOLAN Gymnasieskola 2011 Skolverket Gymnasieskola 201 Gymnasiereformen 2011 (GY11) påverkade komvux en hel del, bland annat genom att alla kurser fick byta namn, följ länkarna nedan för att läsa mer. Komvux efter GY11 l Kursnamnen efter GY11. Använd vår söktjänst för att hitta utbildningar som ges på komvux runt om i Sverige Boken med läroplanen från 2011 är inaktuell. Gå istället hit: Läroplan gymnasieskolan 2011 för att se gymnasieskolans uppdater-ade läroplan. Gällande ämnesplaner nås via länken nedan: Ämnesplaner i gymnasieskola De läroböcker som kommit ut efter senaste gymnasiereformen (Gy11) är inte rasistiska. Men vissa av böckerna delar upp människor i vi och dem och missar att ta upp de nationella minoriteterna. Detta enligt Anna Johnsson Harrie som granskat läroböcker utifrån frågan hur de behandlar rasism, främlingsfientlighet och intolerans Forskningsrapporten omfattar två delar: (del 1) en kunskapssammanställning över den forskning som har bedrivits om gymnasial yrkesutbildning sedan 2011 då den senaste gymnasiereformen (Gy11) sjösattes och (del 2) en lägesrapport över aktuella satsningar (samverkan omfattande institutionella arrangemang mellan olika parter) på regional och lokal nivå för att förbättra.

Gymnasiereformen GY11: Ett slag i ansiktet på

KOMMENTAR. Konkurrensen var hård, men gymnasiereformen Gy11 tog nog priset som Jan Björklunds minst älskade uppfinning. På måndag kommer utredningen som kan stöpa om gymnasiet Gymnasiereformen GY11 innebär hårdare krav på de gymnasier som vill anordna utbildning i ämnet specialidrott. Skolorna som ska undervisa i ämnet specialidrott från höstterminen 2011 måste först certifieras av Svenska Handbollförbundet (SHF) och därefter godkännas av Skolverket

 1. Detta stämmer inte efter gymnasiereformen GY11 . Lärling blir du först när du skrivit lärlingsavtal och du får inte tillgodoräkna dig timmarna som du jobbar extra under lov osv utan du räknas som övrig arbetare i lönelistan
 2. gymnasiereformen GY11 och blir därmed de första elever som genomfört kurserna i arkitekturämnet. Syftet med undersökningen är också att belysa de diskurser som synliggörs i samtal med lärarna om ämnet och på så sätt diskutera och närma sig arkitektur som en visuell och materiell kultur inom gymnasieskolan
 3. Title: Spår av teorier i politiken - riksdagspartiernas förda skolpolitik 2012 med fokus på gymnasiereformen Gy11: Authors: Jensen, Sofia Lyckberg, Emm

Vuxenutbildning/Komvux efter GY11 - Studentum

Eleverna som gick årskurs 3 i gymnasieskolan läsåret 2013/14 var de första att gå ut efter gymnasiereformen (Gy11). Av de som gick ett yrkesprogram var det 71 procent som tog en yrkesexamen medan 13 procent inte nådde kraven för en examen och istället fick ett studiebevis med 2500 gymnasiepoäng Abstrakt - Titel: Spår av teorier i politiken - riksdagspartiernas förda skolpolitik 2012 med fokus på gymnasiereformen Gy11 - Författare: Emma Lyckberg och Sofia Jensen - Termin och år: VT 2012 - Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap - Handledare: Stukát, Staffan - Examinator: Berglindh, Ulla - Rapportnummer: VT12-2910-20

gymnasiereformen (Gy11) sjösattes och (del 2) en lägesrapport över aktuella satsningar (samverkan omfattande institutionella arrangemang mellan olika parter) på regional och lokal nivå för att förbättra yrkesutbildningen. Gymnasieskolans individnytta och samhällsnytta kan inte nog betonas. Utifrån de statlig Intresset för lärlingsutbildning har ökat påtagligt i Sverige. Inom gymnasieskolan inleddes en försöksverksamhet 2008 som i och med gymnasiereformen 2011 (Gy11) växlades över i en reguljär utbildningsverksamhet. Dessutom förekommer en mer klassisk lärlingsutbildning i avtalsreglerade former som färdigutbildning inom ett antal branscher

Björklunds satsning på yrkeselever misslyckad - Dagens Arena

Utbildningar som leder till yrkesexamen - Antagning

 1. Gymnasieförordning (2010:2039) Svensk författningssamling
 2. Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan - Skolverke
 3. Gy11 - Förstärkning av skolans sorteringsfunktion? : En
 4. Gymnasiereformen 2011 - Region Gotlan
Uppsving för gymnasieprogram: "Elever vill skapa och driva

Komvuxkurser och vuxenutbildninga

Yrkesprogrammen efter gymnasiereformen

Go live

 1. YouTube TV
 2. YouTube Music
 3. YouTube Kids
 4. Creator Academy
 5. YouTube for Artists

Keyboard shortcuts

Mattias Samuelsson - Lär av historien: återinförRektorbjorn's Blog | Rektorns blogg om bildning och
 • Amnesty i.
 • Ta bort onödiga rader excel.
 • Var står polisen idag kronoberg.
 • Dsm premium plus test.
 • Tatuera sig i spanien.
 • Knöl i underlivet gravid.
 • Ringorm behandling gravid.
 • Will valve release a new cs.
 • Anslutningsavgift va kungsbacka kommun.
 • Majestätisk samling synonym.
 • Melbourne universities.
 • Angelika hansen sportgeschäft.
 • Danske bank silver.
 • Mazda cx 5 automatik gebraucht.
 • Yoyo test download.
 • Genesis the conqueror.
 • Captain tourettes praktikant.
 • Saint martin french part.
 • Deliberativ demokrati i skolan.
 • Få utlopp för synonym.
 • Makarov pistol.
 • Ryggrand.
 • Västlig gorilla.
 • Stora enso skutskär jobb.
 • Ulfsunda slott lunch.
 • Kohlswa herrgård julbord.
 • Masterchef australia season 3.
 • Sxk bojar stockholm.
 • Zumba fitness malmö.
 • Drinkar köpenhamn.
 • Unitymedia e mail einrichten iphone 6.
 • Hur besökte vi mars.
 • Ett decennium flera decennier.
 • Charles delevingne pandora delevingne.
 • Webnode premium gratis.
 • Echinaforce eller echinagard.
 • Reima tossor.
 • Lunnevads folkhögskola antagna.
 • Junggesellinnenabschied ideen.
 • Five winds news 2018.
 • Yoyo test download.