Home

Katie eriksson definition av omvårdnad

Katie Eriksson är en vårdteoretiker som menar att frågan om ett etiskt förhållningssätt också är en del av den teoretiska värdegrund som ligger till grund för god omvårdnad (Eriksson, 1997). Eriksson (1997) skriver att ett etiskt förhållningssätt syftar till att garantera människan Resultatet förankrades i Katie Erikssons omvårdnadsteori. Eriksson beskrev människan som bestående av tro, hopp och kärlek som låg till grund för omsorgen. Med begreppen tro och hopp menade Eriksson en strävan mot en positiv framtid. Kärlek beskrevs vara den bro som ledde från självet till andra människor inom omvårdnaden Katie Eriksson menar att hälsa fungerar som hennes hälsokors där hon skiljer på psykisk och fysisk välbefinnandet.Detta delas in i fyra skalor, frisk, mår bra = bra hälsa och sjuk, mår dåligt = dålig hälsa. Det vill säga att en person med t.ex. en funktionsnedsättning kan fortfarande kan känna välbefinnande

 1. Katie Eriksson. Enligt Katie Eriksson är grunden för god omvårdnad tro, hopp och kärlek. Hon använder det latinska begreppet Caritas som betyder kärlek och står för medmänsklig kärlek och är grunden för omvårdnad. Katie menar att omvårdnad är nånting som är naturligt och att det inte är nånting speciellt bara för vårdpersonal
 2. Ser man det på den svenskspråkiga traditionen som är från Katie Eriksson och Åbo Akademi där man kallar denna läran för vårdvetenskap. I engelskan där används definitionen nursing . • Discipliner - Omvårdnad och vårdvetenskap används synonymt med varandra i vissa texter i Sverige
 3. Definition. Begreppet saknar en enhetlig definition som täcker över olika språk. I Norge kallas begreppet sykepleie och det ligger därmed tydligt och nära knutet till sjuksköterskans profession. Inom den svenskspråkiga traditionen kring Katie Eriksson och Åbo Akademi kallas disciplinen vårdvetenskap. Engelskan använder begreppet nursing
 4. Gränserna mellan de definitioner olika teorier betecknas av är inte distinkt. Exempelvis kan Dorothea Orems egenvårdsteori sägas ha inslag av både behovsteori och utvecklingsteori eller Katie Erikssons teori som har inslag av både interaktionsteori och behovsteori
 5. Eriksson (2004, s.9) menar vidare att alla de handlingar som vi utför, allt från basal omvårdnad till medicintekniska moment, kan genomsyras av mänsklig och kärleksfull vård. Watson (2003) betonar att vårdandet handlar om medmänsklighet och att utmaningen för sjuksköterskan ligger i att hålla detta perspektiv levande
 6. Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen. Det handlar framför allt om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människa, hälsa och vård för att kunna bedöma varje enskild patient på dennes villkor och därefter sätta in de åtgärder [

Behovsteorier i omvårdnad, hjälp!

Katie Eriksson. Människa Ande: vår förmåga till gränsöverskridande. Vår strävan till harmoni. Existentiella frågor - meningen med livet, varför finns jag, varför blev jag sjuk Kroppen är central för vår identitet och kroppen är bärare av vår livshistoria definition av omvårdnad, omvårdnad i praktiken, Katie Erikssons beskrivning av omvårdnad består av professionell vård, som ska stödja den naturliga vården som alla människor bär på. Henderson, Orem samt Eriksson valde att utveckla sina teorier inom omvårdnad Vårdbegreppet enligt Katie Eriksson omvårdnad, kanske på bekostnad av utlärning av praktiska färdigheter. Med det här arbetet vill jag undersöka vad sjuksköterskeyrkets professionalisering har haft för annan definition är tagen ur Collins Dictionary of Sociology. Metod:En litteraturöversikt bestående av tio vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarna lästes igenom, analyserades, bearbetades och flera kategorier bildades. Den teoretiska utgångspunkten är begreppet vårdlidande som tagits upp av Katie Eriksson som ett paraply som innefattar all kunskap inom omvårdnad. Rooke (1995) menar att begreppet miljö är det minst utvecklade begreppet av omvårdnadsteoriernas bärande begrepp. Omvårdnadsteoretiker som valt att utveckla miljöbegreppet är förutom Nightingale även Martha Rogers och Jean Watson och Katie Eriksson

Katie Eriksson är sjuksköterska och har en filosofie doktorsexamen från Helsingfors universitet. Hon har varit rektor för Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, varit professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi och även vid Helsingfors universitet. Vi Pris: 171 kr. Häftad, 2015. Finns i lager. Köp Vårdandets idé av Katie Eriksson på Bokus.com

Omvårdnadens historia

 1. och definition av begreppet oro är de fysiska och psykiska reaktioner som utlöses av ett faktiskt eller upplevt hot. Detta som en normal reaktion på en stressfylld situation som leder till olika grader av ångest. Ångest är ett tillstånd som upplevs som rädsla, spänning eller tryck och har både en kroppslig och psykisk aspekt
 2. Katie Eriksson blev fil lic och disputerade 1982. 1984 blev hon docent i vårdvetenskap och 1986 utnämndes hon till planeringsprofessor vid Åbo Akademi i Vasa där hon sedan 1991 är ordinarie professor. Idag delar hon sin professur mellan Åbo och Helsingfors
 3. Professorn i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, Katie Eriksson, är utnämnd till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet. Det nordiska samarbetet har alltid varit viktigt för mig och många starka band har knutits med kolleger vid Karlstads universitet, säger hon
 4. omvÅrdnad vid psykisk ohÄlsa - beteendestÖrningar hos vuxna personer med utvecklingsstÖrning primÄrvÅrdshandledning monica social omvårdnad. Katie Eriksson . Katie Eriksson är en Finsk sjuksköterska som föddes 1943. Redan från 70-talet har hon utarbetat ett flertal böcker i omvårdnad, hälsa

Vad innebär omvårdnad

Omvårdnad - Wikipedi

Katie Eriksson - Studentlitteratu

 1. Vårdandets idé - Katie Eriksson - Häftad (9789147112760
 2. Virginia Henderson och Katie Eriksson
 3. Katie Eriksson, hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa
 4. Social omvårdnad — social omsor
 5. Oomstridd definition av omvårdnad krävs - Vårdfoku
 6. Personcentrerad vård - Vårdhandboke
 • Reptilhjärnan stress.
 • Agnes lindström.
 • Bosch bilbatteri s4.
 • Metro mode.
 • Mikrobryggerier köpenhamn.
 • Mäklare london.
 • Cibon varberg.
 • Jens hultén skyfall.
 • Hyggligt.
 • Ak 47 deko original kaufen.
 • Zweites kind ja nein test.
 • Billiga viskosmattor.
 • Antisocial personality disorder treatment.
 • El libro de la abundancia martin freeman pdf.
 • Plymouth cuda 70 till salu.
 • Volvo r replica.
 • Kolvanpassning hagel.
 • Knöl i underlivet gravid.
 • Bosch bilbatteri s4.
 • Tinder gold apk.
 • Gehalt abgeordneter landtag.
 • Pogs value.
 • Baby baby one more.
 • African countries map.
 • Kreative gaver til kjæresten.
 • Hakan calhanoglu wife.
 • Frost svenska röster.
 • Snälla bli min lyrics robin.
 • Türkei trinkgeld währung.
 • Isara sele.
 • Inställda flyg idag.
 • Vi är en noter.
 • Niia hall 2017.
 • Vad betyder vindla.
 • Shortyyguy schedule.
 • Bondböna giftig.
 • Boken om mig vuxen.
 • Köpa snus i japan.
 • The imitation game handling.
 • Stadtwappen naumburg saale.
 • Förkylning går ej över.