Home

Vfu koordinator gu

1 (3) VFU‐område Koordinator Telefon Epost Gymnasiet Alingsås Jenny Hochleitner 0736‐562429 jenny.hochleitner@alingsas.se Aniaragymnasiet Mikael Skjerdahl mikael.skjerdahl@aniaragymnasiet.se Aspero idrottsgymnasium Jens Naezer 0725‐177799 jens.naezer@asperofriskolor.se Borå Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är de praktiskt inriktade kurserna i lärarprogrammen. VFU gör du på en skola eller förskola (beroende på vilket program du läser) för att lära dig verksamheten och vad läraryrket innebär. Under VFU kommer du få praktisera dina teoretiska kunskaper och med stöd av en handledare få utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera. Bilden nedan visar hur koordinator i Göteborg Centrum sökt fram studenter som placerats inom området och som har planerat att läsa en VFU-kurs HT15. Den del av VFU-placeringen som finns inlagd har gjorts av utbildningshandläggare vid LUN, det vill säga placering på VFU-område och namn på koordinator, skolhuvudman och VFU-kurslärare

Vi har lång erfarenhet av långsiktig och framgångsrik bemannin

Koordinatorer Ämneslärarprogrammet 7-9 Göteborgs stad VFU-område Koordinator Telefon Epost Angered Siv Karlström 0736-65 10 02 siv.karlstrom@angered.goteborg.se Askim-Frölunda-Högsbo Margareta Svedung 0728-565398 margareta.svedung@afh.goteborg.se Centrum Jasmina Matic 031-365 79 10 jasmina.matic@centrum.goteborg.s Klicka på VFU och därefter på VFU hos partner så kommer det egna VFU-området upp, det vill säga det område du har behörighet för i VFU-webb. Välj Termin och Område i rullistorna (* = obligatoriskt val). Enbart det VFU-område du är koordinator för syns i rullistan. Önskar du välja ett specifikt program så gör du det

VFU-områden HT 13 Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem VFU-område Samordnare/ VFU koordinator Telefon Epost Alingsås Ann Granat 0702-611 623 ann.granat@alingsas.se Göteborg Majorna Linné Inga Bjerre Pederssen 0736-658020 inga.bjerre.pedersen@gu.s ID-kontroll vid VFU inom Sahlgrenska universitetssjukhusets verksamheter. Från och med VT 2020 införs ID-kontroll av studerande vid verksamhetsförlagd utbildning inom Sahlgrenska universitetetssjukhusets verksamheter. Var alltid beredd på att kunna visa upp legitimation på första VFU-dagen. Prioriteringsregler vid VFU-placerin Resebidrag VFU. Information om resebidrag, se under VFU. Tillgodoräkning av VFU-kurs (LYVU11) inom Yrkeslärarprogrammet. Student med tidigare yrkeserfarenhet som obehörig yrkeslärare kan ansöka om tillgodoräknande av den första VFU-kursen LYVU11 (7,5 hp) i Yrkeslärarprogrammet. Följande kriterier krävs Lärarutbildning Studieplans- och VFU-webb: Inloggning. Användare: Lösenord: Logga in via lärosätets inloggnin Vi har alla lärarprogram och flest ämnen i Sverige. Du kan utbilda dig till lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Det finns också vidareutbildning och kompletterande utbildningar för verksamma lärare

Välkommen till VFU-portföljen och VFU-portalen. VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU-placeringar Studieplans- och VFU-webb. Alla studenter på lärarprogrammen vid Göteborgs universitet har en studieplan på webben. I studieplanen kan du se alla kurser du ska läsa under utbildningens gång Annette Hinz, VFU-koordinator Ämneslärarprogrammet Växjö Kompletterande Pedagogisk Utbildning 0470-70 80 05 annette.hinz@lnu.se. Therese Emrin Feltenstedt, Utbildningssamordnare för VFU Övergripande VFU-frågor Ämneslärarprogrammet Kalmar Utlands-VFU 0480-44 73 23 therese.emrinfeltenstedt@lnu.s VFU-koordination Eva Lindberg och deltar även som representanter i samverkan som sker med Göteborgs universitet och andra lärosäten som genomför VFU på någon kommunal enhet här i Lerum Eva Lindberg ansvarar för praktik på de kommunala grundskolorna VFU i samband med Covid 19 Här hittar du som är student, handledare, VFU-samordnare och VFU-kursansvarig tillfälliga direktiv för hur vi hanterar VFU i samband med Covid-19 inom lärar- och förskollärarutbildning

Internationell verksamhet · Rekrytering sedan 199

GUIDE FÖR VFU PSYKIATRI . LÄA074, Psykiatri, 10,5 högskolepoäng . Avancerad nivå . Kursen ingår i Läkarprogrammet 330 hp, termin 7. Amanuens/VFU-koordinator E-post Jenna.najar@gu.se . Sahlgrenska akademin . 3 . Välkommen till VFU vid Mölndals sjukhus - för dig som skall till någon a VFU-koordinator och samordnare på institutionen tillhandahåller och fördelar placeringarna för verksamhetsförlagd utbildning och tilldelad placering publiceras i GUL under aktiviteten VFU SSK/SPECUTB och VFU RÖS. Alla placeringar är preliminära eftersom förändringar kan ske inom den aktuella verksamheten Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Stockholms universitet. Stockholms universitet © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 0 Vfu-systemet, registrera vfu-önskemål All vfu som Mittuniversitetets lärarstudenter gör, administreras via vfu-systemet. På den här sidan loggar du som är lärarstudent in i vfu-systemet och anmäler dig för vfu under bestämda önskeperioder Använd samma inloggningsuppgifter som till ditt studentkonto.. Logga in som VFU-koordinator Jeanette Schedewie. VFU-koordinator helfart Inger Haglund. VFU-koordinator helfart Inger Haglund. Author: Catarina Jeppsson Created Date: 10/9/2019 9:46:13 AM.

VFU-koordinator, kommunen, placerar studenten i LP 11. VFU-samordnare, kommunen, placerar studenten i LP 01. VFU-ledare, uppdrag från Lärarutbildningsnämnden, besöker och håller utvecklingssamtal med studenten, skriver bedömningsunderlag som skickas till seminarieledaren, LP01 Den nya modellen för VFU vid Stockholms universitet innebär att skolor och förskolor som tar emot VFU-studenter organiseras i kommunernas regi i samverkansenheter, så kallade kluster. För att bygga upp och samordna denna verksamhet söker vi nu till VFU-sekretariatet en VFU-koordinator för extern samverkan VFU-NYTT Ett nyhetsbrev från VFU-ansvariga vid Lärarutbildningsnämnden Nr 3 2011 11-08-29 www.lun.gu.se Lena Lundholm hälsade välkommen och informerade om dagen. Kenneth Nyberg, Lärarutbildningsnämndens (LUN) ord-förande, inledde konferensen med att presentera nämndens arbete. Han lyfte fram Göteborgs universitet (GU) so VFU-handboken beskriver uppdrag, ansvar och rutiner vid VFU. Karta över partnerområden På kartan ser du vilka kommuner Linnéuniversitetet har VFU-avtal med. Försäkring vid VFU. Översikt över VFU-kurser ht 20. Översikt över VFU-kurser vt 21. För VFU-information inom respektive program, se vidare under lärarprogrammen i menyn VFU-samordnare, VFU-nyhetsbrev, Kontaklista VFI samordnare, Lärarstudenter inspirerar! Robert Aspfo

Träffsäker & kostnadseffektiv bemanning. Kontakta oss idag så berättar vi mer! Rekrytering & bemanning av young professionals, akademiker som är i början av sin karriär Kontakt. VFU-ansvarig Ing-Marie Johansson ing-marie.johansson@socwork.gu.se, tel: 031-786 1889. Ansvarig för studenterna under VFU kursen Manuela Sjöström manuela.sjostrom@socwork.gu.se, tel: 031- 786 4831. Ansvariga för anskaffning och placering av VFU-platse VFU-kurser som görs inom två olika praktiker ska upplevas som en helhet av studenterna. •Programmet har ett fast team om fyra VFU-kursledare, vilket borgar för kontinuitet samt kollegialt lärande och ständig revidering och förbättring av VFU-kurserna. •GU bjuder in till koordinatorträff för alla 20 koordinatorer varje termin

Kursen vänder sig till dig som är VFU-handledare, mentor och/eller förstelärare... Läs mer Förskola Förskoleklass Fritidshem Grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasiet Handledarutbildning Kollegial handledning Konflikthantering VFU-handlednin VFU-handledning i musik 1. Avancerad nivå | 7.5 hp Per Johansson, per.johansson@hsm.gu.se. Frågor om antagning och administrativa frågor besvaras på frikurs@hsm.gu.se eller av Utbildningsexpeditionen på tel. 031-786 40 20 (mån, tis och tor 10.00-12.30 VFU-koordinator med placering vid Kansliet för lärarutbildning. Linnéuniversitetet. OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat. Arbetsbeskrivning. Kansliet är verksamhetsstöd till Nämnden för lärarutbildning och de respektive lärarprogrammen. Kansliet ansvarar för. Vi är tre VFU-koordinatorer som arbetar med frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Lennart Ericsson VFU-ansvarig för förskollärarprogrammet Telefon: 018-471 2495 Mobil: 070-1679128 lennart.ericsson@uadm.uu.se Lennart arbetar deltid och träffas säkrast mån, tis och ons fm Försöksverksamheten innebär att samverkan mellan Universitetet och förskolorna kommer att ske genom fasta team där lokal lärarutbildare, vfu-kurslärare, vfu-koordinator och studenter arbetar tillsammans. Förskolecheferna och skolchefen involveras mer i arbetet med vfu. Solveig Sotevik berättade om projektet

I VFU-aktiviteten i Pingpong finns bland annat information om vilket datum du får besked om din nästa VFU-placering. VFU-webben för förskollärare. VFU-brev, VFU-bedömningsunderlag, VFU-dagar, information om VFU i ditt program och utbildningens struktur. VFU-webben för grundlärare F-3 Cecilia Westerdahl, VFU-samordnare förskollärarprogrammet tel 016-15 36 19 Epost till Cecilia Westerdahl. Elisabeth Westman, VFU-samordnare grundlärarprogrammet f-3, 4-6 tel 021-10 16 87 Epost till Elisabeth Westman. Fredrik Genneby, VFU-samordnare ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) tel 016-15 32 0 GU-kort och bibliotekskort. Fjärrlån av böcker och artiklar. Låna och använda e-böcker. Logga in för att komma åt e-resurser utifrån. Användningsvillkor för e-resurser. Publicera . Open access. Registrera publikationer i GUP. E-spika avhandling i Gupea. Lämna in biblioteksexemplar av avhandling E-post: bibi.kennergren@gu.se Telefon: 031 - 786 60 11 Mottagningstid måndagar 12-14, Hälsovetarbacken hus 2, plan 3 Internationell koordinator Rebecca Törnqvist E-post: rebecca.tornqvist@sahlgrenska.gu.se Telefon: 031-786 64 38 Mottagningstid torsdagar 12-14, Medicinaregatan 3 Internationaliseringsansvariga lärar

• VFU-handledaren har oftast upplevts som bra eller mycket bra. • Restiden till VFU-platsen har upplevts som acceptabel och restiden till VFU-platsen, enkel resa, är max 60 minuter. • Uppgifterna under VFU-perioden har oftast varit bra. • Det är vanligast förekommande att inte ha haft halvtidsavstämning, under VFU-perioden VFU. LOGGA IN I GUL Logga in som. Hem [GUL-support för personal] Lyssna Öppna sidor > Utbildningsprogram >.

Utbildningshandläggare deltar i programspecifik VFU-samverkansgrupp. Återkommande arbetsuppgifter är också att ansvara för planering och genomförande av placeringsråd för samordnarfunktioner samt att, i samverkan med programledning och huvudmän, planera och genomföra introduktion för VFU-handledare •VFU-beredning: består av 7 representanter från GU •VFU-samverkansgrupper: 7 VFU-samverkansgrupper som består av ca 3-7 representanter från GU •VFU-placeringsråd: VFU-handläggare och VFU-samordnare (tidigare koordinator) •Önskemål om rektorer bland SHM-representation Vfu omfattar 20 veckor under hela utbildningen och är obligatorisk. På väg mot läraryrket. Skriften gestaltar examensordningens mål och lärandemålen för vfu i Malmö universitets lärarutbildningar. Den utgör ett instrument för fokus och styrning i vfu samt utgör grunden för utvecklingssamtal med studenten och bedömning av studenten

Verksamhetsförlagd utbildning Göteborgs universitet - g

VFU - Studentporta

 1. Vfu gu sjuksköterskeprogrammet • Fördelning av verksamhetsförlagd utbildning sker av VFU-koordinator och samordnare på institutionen och tilldelad placering anslås på anslagstavlan Hus 1, plan 1. Dockan på gu andas, har puls och hjärtslag, blinkar,.
 2. Förskollärare, förskolechefer, koordinatorer, vfu-kurslärare och kursledare samt projektledning fanns på plats. Dagen inleddes av Lotta Hulden, som är vfu-ansvarig på förskollärarprogrammet, och sedan berättade olika deltagare i projektet om sina erfarenheter. Det var samstämmiga röster som unisont lovordade projektet
 3. 6 planerar studenten själv tidpunkten för VFU med hänsyn tagen till den aktuella kliniken och övriga kurser. Det finns även möjlighet att genomföra VFU utomlands inom ramen för Erasmusavtal och andra bilaterala avtal. På sjukgymnastprogrammet finns utsedda internationella koordinatorer som ger information angående detta
 4. VFU-dagar Ht 2020 för Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), Yrkeslärarprogrammet (YRK), Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) samt Utländska lärare
 5. VFU-handledare ska vara insatta i dagens lärarutbildning och veta vilken roll de har i utbildningen. De har regelbundna handledningssamtal med studenterna, vilket förutsätter god kunskap i handledning. Vid Högskolan i Halmstad ges kursen Handledning för VFU 7,5 hp på kvartsfart varje läsår
 6. istrerar VI-projekten i grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet Kalmar samt utlands-VFU
 7. Nedan finner du länkar till de kursplaner som ingår i VFU 1. Dessa kurser föregår VFU:n och ligger till grund för innehållet i VFU 1. Klicka på kursnamnen för att komma till respektive kursplan

Blanketter - Studentporta

Här finns samlad information om coronaviruset kopplat till Region Gävleborg (VFU) inom det lärarprogram vid Göteborgs universitet (GU) som startade höstterminen 2001. Dokumentet ersätter från och med höstterminen 2010 följande VFU-dokument: Riktlinjer för VFU, VFU-bedömningssystemets struktur inom det sammanhållna Lärarprogrammet, VFU-bedömningsmallen, Handläggningsplan vid problem me

VFU koordinator Malmö Högskola. 2017 - nu 3 år. Institutionsadministratör för Lärande och samhälle Malmö Högskola. 2011 - 2017 6 år. Adjunkt VFU lärare Malmö Högskola. 2011 - 2017 6 år. Lärare Lindeborgsskolan. 1999 - 2011 12 år. Ängslätts Förskola. 16 år. Förskoleche VFU-handläggare på universitetet placerar studenten i ett partnerområde inför sin första VFU. Därefter är det ditt ansvar som student att ta kontakt med din VFU-samordnare terminen innan en VFU-kurs. Här kan du läsa mer om hur du gör Som VFU-koordinator leder, samordnar och ansvarar du för arbetet med VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i kommune

Kursval - g. U

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur VFU-lärarna erfar det handledande samtalet i lärarutbildningens verksamhetsförlagda del. Syftet är också att undersöka hur VFU-lärarna ser på sin roll som handledare samt om det är någon skillnad mellan utbildade och icke utbildade VFU-lärare i dessa avseenden. Frågeställninga Universitetsförvaltningen - Uppsala universite Lönestatistik för Samordnare gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Administration, samt annan nyttig statistik VFU-portalen Klipp. Alla utbildningsplatser som du får under utbildningen finns i Klipp som är ett webbaserat placeringssystem där du kan se alla dina VFU-placeringar. De studenter som tillhör studieort Norrtälje kan inte se sina placeringar i Region Gävleborgs version av Klipp utan får access till Stockholms Läns Landstings Klipp 29 Lediga Internationell Koordinator jobb på Indeed.com. en sökning. alla jobb

Lararutbildning-GU

VFU Logi

 1. Studieplans- och VFU-webb - Studentporta
 2. VFU-koordinatore
 3. VFU-koordinator - Enheten för elevhälsa och utvecklin

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning vid lärarutbildningen

 1. Choose identity provider - g
 2. VFU/APL-koordinator - Arbetslivsinstitute
 3. GUIDE FÖR VFU PSYKIATRI - canvas
 4. Verksamhetsförlagd utbildning (praktik): Fysioterapi: LiU
 5. VFU - Lärarutbildningar vid Stockholms universite
 6. Verksamhetsförlagd utbildning (vfu

Erfaren lärarutbildare med många strängar på sin VFU-lyra

Olika roller inom VFU - Göteborgs universite

 1. VFU-handledning - Områden - Korsvägen, Göteborgs universite
 2. VFU-handledning i musik 1 - Göteborgs universite
 3. VFU-koordinator med placering vid Kansliet för lärarutbildnin
 4. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU - Uppsala Universit
 • Max hamburgare alla bolag.
 • Öl lubeck.
 • Offspring meaning.
 • Migrationsverket ersättning boende.
 • Han har tappat känslorna för mig.
 • Östran torsås.
 • Riktlinjer ekonomiskt bistånd stockholm 2017.
 • Nattsvettningar barn.
 • Tavlor djurmotiv.
 • It konsult försäkring.
 • Vad betyder sofo.
 • Morön dam 2.
 • Vem reser blondinbella med.
 • Gyllene tider turne 2013.
 • Certificate of compliance.
 • Reservdelar bosch.
 • Ringorm behandling gravid.
 • Indien med barn.
 • Nevus araneus.
 • Etik och människans livsvillkor begagnad.
 • British academy film award för bästa manliga huvudroll.
 • Fröjden dans 2017.
 • Hur ska livmodertappen kännas när man är gravid.
 • Endokardit dödlighet.
 • Trollvinter i mumindalen stream.
 • Vetus lysekil.
 • Avvisa överklagan.
 • Naruto shippuden poster.
 • Skylanders imaginators senseifigur kaos.
 • Leben ohne partnerschaft.
 • Artist english.
 • Wiccan beltane.
 • Kolera 1831.
 • Affiliate bedrijven nederland.
 • Jw dating australia.
 • Viagra effekt.
 • Östen warnerbring femton minuter från eslöv.
 • Äppelpaj leila.
 • Flashback anna ahnström.
 • Musikutrustning säljes.
 • Jessa duggar.