Home

Västra götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Vi är ett kompetenscentrum som skapar, samlar och sprider kunskap. Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer VKV riktar sig till personal inom tand-, hälso- och sjukvård. Vi utbildar, sprider kunskap och forskning samt samordnar projekt inom området våld i nära relationer VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. VKV är ett kompetenscentrum som skapar, samlar och sprider kunskap. Vad gör VKV? VKV utbildar målgruppens 43 000 anställda inom ämnet våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuella övergrepp Vi på VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer - vill tillägga att även män och icke-binära såklart kan vara utsatta för olika slags våld i sitt hem och därmed riskera att utsättas i högre grad under Corona-krisen. Material att beställa och ladda ne

Våld i nära relationer - Västra Götalandsregionen

Tillägg om att all hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregionen som gör hälso- och sjukvårds-bedömningar i mötet med patienter, ska ställa rutinmässiga frågor om våld och genomgå grundläggande ut-bildning om våld i nära relationer och att KVÅ-kod skall användas då hälso- och sjukvårdens personal ställe VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Rädsla & otrygghet Ångest & tvång Sömnproblem Koncentrationsproblem Katastrofkänslor Ensamhetskänslor Psykosomatik PTSD Svårt med sociala kontakter Bristande kommunikation Lämnar inte hemmet Ansvar Skyddar yngre syskon Tar föräldrarollen Får dålig omvårdna

Under 2018-2020 bedrivs en satsning på kvinnofrid i Västra Götaland, i samverkan mellan Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och de 49 kommunerna via VästKom Ett kunskapscentrum om våld i nära relationer för yrkesverksamma i Skåne. Kompetenscentrum är ett utbildningscentrum om våld i nära relationer. 20 kommuner i Skåne har hittills skrivit avtal och arbetar tillsammans med Kompetenscentrum i visonen att synligöra våldet i Skånes kommuner Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum och vi erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialogas mål är att alla medarbetare ska ha en god kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck,. landsregionens kompetenscentrum om våld i nära relatio-ner«. 5 äns våld mot kvinnor i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem med sociala, psykologiska och hälsomässiga konsekvenser. Våldet utgör även ett hin-der för jämställdhetens utveckling. Var tionde kvinna har blivit utsatt för våld av sin nuvarande partner.

Våld kan vara att: tvinga till sex. slå. kränka. hota. övervaka. hålla fast. skuldbelägga. ta stryptag. kontrollera. slå sönder saker för att skrämmas. knuffa. skrämma. VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Under åren 2016-2019 genomförs Islandsprojektet av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Islandsprojektet är ett utvecklings- och samarbets-/samverkansprojekt mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvård, vid akuta våldshändelser i familjer med barn i Göteborg Forskare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum för våld i nära relationer vill med sin forskning kunna förhindra framtida mord

Valdinararelationer

Publikation: Att stanna och att gå: Forskning kring misshandelsprocessen och misshandlade kvinnors uppbrottsprocess, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 2011, fulltext i kunskapsbankens databas. Fysiskt våld Carina Eliason Områdeschef på VKV-Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Göteborg, Västra Götalands län, Sverige 82 kontakte Primärvården Göteborg blir huvudman för Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer som ska vara igång efter nyår. Placeringen blir vid Kungshöjds vårdcentral i centrala Göteborg men centrumet ska jobba med hela regionen som bas

Disa Hansson Utvecklingsledare VKV på Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Alingsås, Västra Götalands län, Sverige 98 kontakte Vkv - västra götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (1) Jure förlag (1) Anatoliska konst- och kulturcentrum (akkc) (1) Norstedts juridik (1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos thl (1

Information om publikationen. Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) forskningsbaserade faktablad. I Genväg till forskning presenteras lättfattliga översikter om forskningsfrågor inom området som har direkt relevans för praktiker Våldinärarelationer.se. 878 likes · 12 talking about this. Sida för yrkesverksamma inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld Våldinärarelationer.se. 897 gillar · 22 pratar om detta. Sida för yrkesverksamma inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld Våld i nära relationer.se är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga - kompetenscentrum om våld i... nära relationer och hedersrelaterat våld vid Göteborgs Stad. Syftet med sidan är att samla kunskap och forskning, stimulera till samverkan och vägleda yrkesverksamma inom området våld i nära relationer och. Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer har sedan 2009 arbetat aktivt med att införa rutinmässiga frågor om våld på BVC-, MVC, ungdomsmottagningar, Folktandvården, rehabverksamheter, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin samt 1177

Risk för ökat våld i nära relationer under Coronakrisen

Dialoga - Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Länsstyrelsen Västra Götaland uppmärksammar tillsammans 25 november - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen uppmärksammar i ett pressmeddelande, publicerat 19 mars, att barn och kvinnor på grund av Covid-19 är särskilt utsatta när möjligheten att lämna hemmet begränsas..

Kvinnofrid - Vårdsamverkan i Västra Götalan

8.30 Praktisk information. 8.35 Inledning och välkommen Annika Lidström, enhetschef, Folkhälsa och rättighetsfrågor, Länsstyrelsen Västra Götaland Anne-Charlotte Järnström, direktör, VästKom Carina Eliason, områdeschef, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. 8.45 Covid 19 - nuläget samt erbjudande om stöd till kommuner Mikael Thörn, senior. AKTUELLT I VÄSTRA GÖTALAND Covid-19: Isolering ökar risken för våld Innehållet gäller Västra Götaland. När allt fler isolerar sig hemma på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer. Oro, stress och ekonomisk osäkerhet ökar risken ytterligare att förövare använder våld Webbkurser Tillgängliga webbaserade grundkurser om våld i nära relation. VKV; Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). VKV har ett grundläggande utbildningsuppdrag riktat till samtliga anställda inom hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen VKV - Våld i nära relationer. VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. VKV:s grunduppdrag är att arbeta med våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp. Till VKV:s hemsida. Centre for Gender and Violence Research, University of Bristol, U

Köp böcker från förlag VKV - Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om våld i nära relationer VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, med samtliga 42 000 medarbetare inom hälso-och sjukvården, samt tandvården, som målgrupp. VKV grundades 2009 och utbildar, metodutvecklar och bedriver forskning Rapport om Fråga om våld på rutin: Nu har vi kommit över tröskeln Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Om du utsatts eller utsätts för våld. Mål 3, Rätten till frihet från våld i VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter För varje människ KOMPETENSCENTRUM OM VÅLD I NÄRA RELATIONER - Västra. VKV - Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om våld i nära relationer Regionhälsan, Västra Götalandsregionen . Basutbildning om våld i nära relation . I april 2018 tog regionfullmäktige i Västra Götaland ett beslut om att all personal inom hälso- och sjukvård ska gå en basutbildning om våld i nära relation. De

VKV- Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Inledande text i frågeformuläret - Frågor Om Våld (FOV) från 18 år Våld påverkar hur du mår, både psykiskt och fysiskt, därför ställer vi frågor om våld. Våld mellan vuxna i familjen påverkar även den psykiska och fysiska hälsan för barn och. ─ Eftersom jag tidigare har arbetat med samordningsförbunden i Västra Götaland under min tid som chef för Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer visste jag att samordningsförbunden redan hade en bra, lagstadgad myndighetssamverkan och dessutom kommer i kontakt med många utsatta grupper VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, är ett kompetenscentrum som samlar, skapar och sprider kunskap. Läs mer om VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Uppdaterad: 2017-02-14 av: Kjell-Åke Hallden. Skriv ut Lämna sidan snabbt. Dölj ditt besök. Tipsa en vän

Carina Eliason, områdeschef Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om Våld i nära relationer Karin Rasper , enhetschef, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen SEXIT 3.0 har tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med Sexualmedicinskt centrum-Pilen, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Smittskydd Västra Götaland. SEXIT Bild- och språkstöd - beställningsbart för hela landet fram till 24 december

Västra Götalandsregionen har under våren 2007 beslutat att etablera ett Kunskaps- och kompetenscentrum om bemötande och behandling av våldtagna och misshandlade kvinnor och våld i nära relationer. Centret är avsett att vara etablerat 2008. Bräcke Diakoni har under 2007 startat ett Utvecklingscentrum kring våld Om hälso- och sjukvården inte har kunskap om våld i nära relationer och inte rutinmässigt ställer frågor om våld riskerar vi att dessa personer ofta söker hälso- och sjukvård inom olika enheter och att de inte får adekvat bemötande eller stöd och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Tweeta. Västra Götalandsregionen har god kunskap om övergrepp genom Kompetenscentrum för våld i nära relationer. Det finns regionala medicinska riktlinjer för våld i nära relationer och akuta sexuella övergrepp mot barn och vuxna. Det är en god start men det räcker inte. Kunskap måste följas av resurser Dödligt våld i nära relationer i Västra Götaland 2000-2016 Karin Örmon, lektor i psykiatrisk vård, Malmö universitet, forskningsledare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) Viveka Enander, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet, forskare vid VKV. Vid frågor kontakta kunskapsbanken.

Kompetenscentrum mot Våld i nära relationer

- Vi har goda belägg för att våld får konsekvenser för hälsan, både psykiskt och fysiskt. Vi har också studier som visar att våldsutsatta vill få frågan, de vill att sjukvården tar ansvar och frågar om våld, säger Ann Wolmar, utvecklingsledare på Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Webbkurser VKV; Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). VKV har ett grundläggande utbildningsuppdrag riktat till samtliga anställda inom hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) bedriver sedan 2016 ett forskningsprojekt kring dödligt våld i nära relationer. Utöver att kartlägga hur många fall av dödligt våld i nära relationer som förekommit i Västra Götaland under tidsperioden 2000-2016 är projektets huvudsyfte är att. Mari Brännvall, VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Veronica Ekström, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola I delar av Göteborg och Västra Götalandsregionen har en modell för samverkan i akuta fall av våld i familjer med barn utvecklats 14.30 -15.30 Besök på Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, Göteborg. Onsdag 30 oktober. 9:00-10:00 Besök på Utväg, Skaraborg. 10:30-11:30 Besök på Södra Ryds bibliotek, Skövde. 13:45-14:30 Besök på kvinnojouren Linnean, Lidköpin

VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Att utveckla ett konkret och effektivt samarbete/samverkan mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst samt hälso Huvudsyftet med projektet är att hitta riskfaktorer när det gäller dödligt våld i nära relationer. Materialet som undersöks utgår från våldsfall med dödlig utgång under perioden 2000-2017 i Västra Götaland. - Personerna har sökt socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård men ändå har man inte lyckats skydda dessa personer Boken är en sammanställning av Weigls och Edbloms granskning av morden på kvinnor i Sverige mellan år 2000-2019. Även Socialstyrelsens dödsfallsutredningar presenteras på konferensen, liksom statistik och forskning från Brottsförebyggande rådet och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld Social

Våld i nära relation är ett brott som är dolt i samhället. Den som utsätts för hot och våld lever i ständig beredskap för risken om nytt våld. Västra Götalandsregionen kompetenscentrum för våld i nära relation (VKV) Hedersförtryck. Denna sida uppdaterades 2020-10-01 Karin Örmon, lektor i psykiatrisk vård, Malmö Universitet samt forskningsledare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) Viveka Enander, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet, forskare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) Fler namn kan tillkomma

PPT - What Yelp Jessica psychic Means to Be a Teacher

Om Viveka Enander. Bakgrund Viveka Enander tog sin socionomexamen 1993 och har bland annat arbetat som forskarassistent och som fristående föreläsare inom området våld mot kvinnor. Hon har även arbetat som socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen. Viveka Enander har även arbetat på olika kvinnojourer samt varit med och drivit en personalkooperativ kvinnojour Västra Götalandsregionens kompetens-center om våld i nära relationer. Inbjudan med program och anmälan nästa sida. Våld i nära relationer i Fyrbodal Välkommen till projekt Våld i nära relationer i Fyrbodal! Projekt Våld i nära relationer i Fyrbodal är initierat av politiska samrådsorganet för rra hälso-och sjukvårdsnämnden VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer bjuder in Vårdcentralspersonal och Rehabpersonal till BASUTBILDNING & METODUTBILDNING om våld i nära relationer om att fråga patienter om deras våldserfarenhe

Väntrumstv våld i nära relationer

Chefsforum - Kvinnofrid Digital konferens Program 9 december 2020 08.30 Praktisk information 08.35 Inledning och välkommen Annika Lidström, enhetschef, Folkhälsa och rättighetsfrågor, Länsstyrelsen Västra Götaland Anne-Charlotte Järnström, direktör, VästKom Carina Eliason, områdeschef, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Bjuder in till Basutbildning och Metodutbildning Att ställa frågor om våld i nära relationer på rutin inom BVC Inbjudan avser samtlig Barnhälsovårdspersonal i Skarabor Nu har vi öppnat ögonen lite till - Utvärdering av Christina-projektet - ett samverkans- och utvecklingsprojekt kring barn som upplevt våld i nära relationer Viveka Enander Göteborg, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, Rapport 2015 Rappor kompetenscentrum om våld i nära relationer, ska kartlägga vilka erfarenheter personal på ungdomsmottagningar, mödravårdscentraler och gynekologiska mottagningar i Västra Götalandsregionen har när det gäller identifiering och bemötande av våldutsatta kvinnor i nära relation åren 2016 till 2019 under ledning av VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Utvärderingen har genomförts av en forskargrupp bestående av Maria Eriksson och Veronica Ekström vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Mari Brännvall vid VKV. Bakgrund Islandsprojektet har fått sitt namn från den studie

(VKV- Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer- valdinararelationer.se/vkv) För barn som utsätts för direkt våld eller upplever våld från den ena föräldern mot den andra föräldern får det stora konsekvenser Tema för det här numret är Det civila samhällets insatser. Men först en liten lägesrapport om arbetet i projektet hittills: två välbesökta halvdagskonferenser i samarbete med länsstyrelsen och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV. lika ledningsgrupper Västra Götalandsregionen, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Taggar Mäns våld mot kvinnor, Mänskliga rättigheter, Våld i nära relationer, Våld mot barn, Våldsutsat

Utvärdering av Islandsprojektet - Ersta Sköndal Bräcke

samarbete med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Smittskydd Västra Götaland. SEXIT Bild- och språkstöd är ett kommunikationsstöd att använda i mötet med en besökare som har behov av sådant. Materialet innehåller samma frågor som formuläre 3 Inledning VKV har ett regionövergripande uppdrag att förbättra hälso- och sjukvårdens förmåga att identifiera, bemöta och omhänderta personer utsatta för våld i nära relationer. Syftet med dessa utbildningsfilmer är att ge exempel på hur man kan ställa frågor om våldsutsatthet inom hälso- och sjukvården. Filmerna är framtagna i dialog med yrkesverksamma inom Västra. Sjukvårdens kunskaper om våld i nära relationer ska bli bättre.Nu har Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsutskott gett klartecken till ett kompetenscentrum. Västra Götalandsregionens hemsida om våld i nära relationer Internationellt om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Mäns våld mot kvinnor - Globalt perspektiv , NCK Nationellt centrum för kvinnofri Arbetet sker i samverkan mellan Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Västra Götalands 49 kommuner via VästKom samt i nära samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland. För att kunna prioritera vilka områden som ska få ta del av resurserna,.

Exempel på vuxen och en barnfråga med bildstöd från VKV (Västra Götalandsregionen Kompetenscentrum våld i nära relation) Har du blivit fasthållen, knuffad, slagen, sparkad eller skada Ett seminarium på fredag om våld i nära relationer i regi av bland andra Tryggare, mänskligare Göteborg, har lockat rekorddeltagande, nästan 300 anmälda. Halvdagsseminariet ingår i ett samarbete mellan Brottsoffermyndigheten och Tryggare, mänskligare Göteborg som pågått i mer än fyra år I Västra Götalandsregionen har vi etablerat ett kompetenscentrum om våld i nära relationer. Det ger oss möjlighet att förbättra hälso- och sjukvårdens förmåga att identifiera, bemöta och omhänderta personer utsatta för våld i nära relationer FAKTA Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV, har ett övergripande regionuppdrag från Regionstyrelsen att arbeta med mäns våld mot kvinnor, våld i nära. Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, i samarbete med Västra Götalandsregionen och Linnéuniversitetet Basprogram om våld mot barn Utbildningen ger kunskap om våld som barn kan utsättas för, baserad på forskning och beprövad erfarenhet, samt lär ut hur man kan upptäcka våld och agera på rätt sätt när man befarar att ett barn far illa

Vill förhindra mord i nära relationer: Männen svåra att

 1. En introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället
 2. * Att ställa frågor om människors livssituation och relationer kan vara ett sätt att närma sig frågor om våld - möjliggör att även fånga upp våld i ett tidigt skede * Det är omöjligt.
 3. Representanter från Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam beskriver att barn sällan får allvarliga symtom vid covid-19-smitta utan istället drabbas av ekonomisk och social oro, ökad alkoholkonsumtion i hemmen och våld i nära relationer
 4. Under 2018 påbörjade KSH ett samarbete med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) för att stärka delen i Sexit som handlar om våld. Det innebär att frågorna om våld har blivit fler och att formuläret har underrubriken Samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld
 5. En långdragen rekryteringsprocess har försenat Västra Götalandsregionens kompetenscentrum för våld mot kvinnor i nära relationer

Att ställa frågor om våld till barn och föräldrar inom BUP. Våld; Ann Wolmar, Carina Eliason, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Våld i nära relationer är ett allvarligt brott som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande Västra Götalandsregionens kompetenscentrum för våld i nära relation (VKV) är ett kompetenscentrum som utbildar hälso- och sjukvårdens anställda inom ämnet våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och sexuella övergrepp. Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet som har et Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer, Länsstyrelsen Västra Götalands län och Stiftelsen 1000 Möjligheter lanserar kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt.. Svartsjuka är inte romantiskt vill uppmärksamma våld i ungas nära relationer och sprida kunskap så att de som är utsatta ska kunna få hjälp och stöd För andra året i rad gör Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och Länsstyrelsen Västra Götalands län en kampanj i februari för att uppmärksamma våld i ungas nära. Erfarenheten visar att mångdubbelt fler fall av våld i nära relationer upptäcks när man rutinmässigt börjar fråga om våld inom barn- och ungdomspsykiatrin. Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Västra Götalandsregionen. Webbutbildningen Barn som anhöriga - Våga fråga! - Nka

•Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) •Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) •Sexualmedicinskt centrum (SMC) •VGR Barnskyddsteam •Gryning •Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT

1 Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Våld i nära n relationer Skövde den 22 september Tove Corneliussen utbildningsledare, Vad är? Utbildningar Ett kompetenscentrum som samlar, skapar och sprider kunskap. Introduktionsföreläsningar och målgruppsanpassade Lotta Nybergh, Tove Corneliussen, Anita Kruse, Daniel Cederberg Viveka Enander, Jenny Ström. 15.00 - 16.00 Att fråga om våld på V Ann Jansson, verksamhetsutvecklare, Central Barnhälsovård, Västra Götalandsregionen Cecilia Einald, BVC-sjuksköterska, Västra Götalandsregionen Carina Eliason, utvecklingsledare Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV 950 000 kronor extra satsas på arbetet mot våld i nära relationer. 16 olika projekt och verksamheter får sammanlagt drygt 950 000 kronor för att stärka arbetet mot våld i nära relationer. Pengarna motsvarar den summa som Västra Götalandsregionen (VGR) fått i statsbidrag för just detta ändamål Föreläsningarna är ett samarrangemang mellan Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Brottsoffermyndigheten och Tryggare och Mänskligare Göteborg. Läs mer i Brottsoffermyndighetens kalendarium, men observera att föreläsningarna är så gott som fullsatta Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer definierar våld med orden Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar och skadar, får denna person att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill. (Västra Götalandsregionen

Våldets uttryck och mekanismer - Nationellt centrum för

VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Barn som far illa/eller riskerar att fara illa. Handläggning för hälso- och sjukvården och tandvården. 2015. Y Ståhl. Documentation in Child and School Health Services. School of Health Sciences, Jönköping Universitet Dödligt våld i nära relationer i Västra Götaland 2000-2016 visa. Hot och våld mot hälso- och sjukvårdspersonal: HOPE-studien visa. Retrospektiv granskning av journaler för sjukvård gällande individer med vårdkontakt som tagit sitt liv 2015. Delprojekt: Intervju med granskare av journal vid suicid. vis VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. tove.corneliussen@vgregion.se www.valdinararelationer.se. Våld i nära relationer - FyrBoDal hösten 2009. Föreläsare: Jessica Svensson, Resurscentrum för kvinnofrid Väst jessica.svensson@trollhattan.se barnmorska och medicine doktor,Västra Götalandsregionens kom­ petenscentrum för våld i nära relationer (VKV) gjorde en systematisk litteratur­ genomgång om hur man hanterar frågor om våld inom hälso- och sjukvården internationellt. Hennes kliniska arbete och forskningarbete rör främjandet av . Mariella Öberg Kommunikatör Närhälsan VKV - VGR:s kompetenscentrum om våld i nära relationer / Administratörsjobb / Göteborg Observera att sista ansökningsdag har passerat. Visa alla administratörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv Visa alla jobb hos Närhälsan VKV - VGR:s kompetenscentrum om våld i nära relationer i Göteborg Närhälsan är störst i Sverige på primärvård

Carina Eliason - Områdeschef - VKV-Västra

 1. a-rieverksamhet. Se
 2. trettiotal frågor om hur verksamhetens arbete med våld i nära relationer ser ut, i vilken utsträckning samverkan förekommer och om personalen har haft och/eller har behov av kompetensutveckling.2 De tillfrågade myndigheterna är Polismyndigheten, Västra Götalandsregionen (hälso
 3. Vuxnas våld i nära relationer är välstuderat, speciellt mäns våld mot kvinnor, men när det gäller våld i nära relationer bland unga är forskningen sparsam, oavsett kön på gärningsperson och den brottsutsatta. Detta trots att unga tjejers brottsutsatthet till och med är större än vuxna kvinnors
 4. Publiceringsdatum 2018-08-29 Om företaget VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och vår målgrupp är all personal inom hälso- och sjukvården, samt tandvården
 5. arieverksamhet. Se

Stöd för jämställd sjukskrivning och våld i nära relation. Jämställd sjukskrivning. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För att jämställdhetsaspekten tydligare integreras i alla områden inom sjukskrivning och rehabilitering. Nationellt centrum för kvinnofrid. Hälso-och sjukvårdens ansvar; Våld i nära relatio Våld mot män i nära relationer arbetar på Kunskapscentrum för våld i nära relationer i Västra Götalandsregionen och på enheten för socialmedicin vid Göteborgs universitet. - Jag fick möjlighet att analysera svaren från en enkätstudie där 573 kvinnor och 399 män svarade på frågor om de har varit utsatta för psykiskt,. Annlis Söderholm. När barn far illa. Finlands Barnläkarförening. 2006;166,2: VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Barn som far illa/eller riskerar att fara illa. Handläggning för hälso- och sjukvården och tandvården. 2015

Kompetenscenter om våld i nära relationer

 1. Vad gäller våld i nära relation är den stora utmaningen i dagsläget att grannar överhuvudtaget inte ringer polisen vid misstanke om våld i nära relationer. Budskapet borde därför, först och främst, vara att uppmana grannar att höra av sig till polisen
 2. Virtuell BUP-mottagning ger beredskap att fråga om våld. På en interaktiv virtuell BUP-mottagning får blivande psykologer, psykiatrer, socionomer eller redan yrkesverksamma möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Syftet är att upptäcka fler fall av våld i nära relationer
 3. Totalt handlar det om 16 olika projekt och verksamheter som tillsammans får drygt 950 000 kronor för att stärka arbetet mot våld i nära relationer. Ett beslut som hälso- och sjukvårdsstyrelsen nu har tagit. Medlen som delas ut motsvarar den summa som Västra Götalandsregionen har fått i statsbidrag för ändamålet
 4. Disa Hansson - Utvecklingsledare VKV - Västra
 5. våld i nära relationer Adlibri
 6. Genväg till forskning
 7. Våldinärarelationer

Video: Vården viktig aktör i arbetet mot våld - Regeringen

 • Äldsta människan i sverige.
 • Sicherste städte der welt 2017.
 • Gaggenau mikrovågsugn pris.
 • The game tips.
 • Movember sverige.
 • H2o plötzlich meerjungfrau cleo schauspielerin.
 • Pepins nyemission.
 • Body jet komplikationer.
 • Tanzkurs heidelberg studenten.
 • Ci modul lg smart tv.
 • Arzneimittelpreisverordnung formel.
 • Watch turist online.
 • Skolverket lärportalen läslyftet.
 • Kohlswa herrgård julbord.
 • Smålandsposten uppvidinge.
 • Saft märken.
 • Immigration in stockholm.
 • Tolino vision 4 hd test.
 • Way out west biljetter billigt.
 • Bilaga 6.
 • Bilder på munnar.
 • Gunilla hasselgren hedersdoktor.
 • Yellowjackets medlemmar.
 • Tanzschule amberg.
 • Ikea förlängningsarm.
 • Elcykel stockholm.
 • Små muffins.
 • Kirskål synonym.
 • Palmeutredningen förundersökningsledare.
 • Sök namn.
 • Säga upp engelska.
 • Arvo pärt nora pärt.
 • Hoffman författare.
 • Newcastle united owner.
 • Law & order special victims unit 19.
 • Billiga weekendstäder.
 • Se och hör sverige.
 • The fall of the house of usher analysis.
 • Asfalt biltema.
 • Gymnasium marne stundenplan.
 • Valentino rossi lebensgroß.