Home

Göteborg hållbar stad

Hållbar stad - öppen för världen. I snart 400 år har Göteborg haft ansiktet vänt utåt - mot havet och världen. Stadens historia är unik och den präglar oss fortfarande. Mångfalden hos göteborgarna är idag större än någonsin. Den formar vår unika stadssjäl samtidigt som det är en utmaning att ta till vara denna rikedom Världens mest hållbara stad att besöka 2021. När Lonely Planet i november offentliggjorde sin årliga lista Best in travel stod Göteborg som vinnare i kategorin hållbarhet och utsågs därmed till den bästa hållbara staden i världen att besöka, Best Sustainable City Stay. - Göteborg visar än en gång att vi är en destination som är världsledande vad gäller hållbarhet Göteborg & Co arbetar för att göra Göteborg till en hållbar stad genom att ta ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar samt genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppet. Via samverkan med andra aktörer inom besöksnäringen bidrar Göteborg & Co till ett levande Göteborg med hållbara, attraktiva och unika upplevelser - Göteborg visar än en gång att vi är en destination som är världsledande vad gäller hållbarhet. Besöksnäringen och många andra delar av staden har jobbat hårt under flera år för att göra destinationen hållbar. Och vi har också försökt lyfta fram Göteborg som en hållbar stad till både utländska journalister och besökare

Hållbar stad - öppen för världen - Göteborgs Stad

Göteborgs Stad: Hållbar stad - öppen för världen. Göteborg är Sveriges näst största stad med drygt en halv miljon invånare. Staden har ett strategiskt läge mitt emellan Oslo och Köpenhamn och är kärnan och tillväxtmotorn i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen Lonely Planet: Göteborg är världens bästa hållbara stad att besöka 2021 Nu kan Göteborg lägga ännu en hållbarhetsutmärkelse till listan. Igår släppte Lonely Planet sin årliga lista Best in travel 2021, där Göteborg vann kategorin Best Sustainable City Stay bland alla världens städer

Hållbarhet - goteborg

 1. Hållbar mobilitet Jobba med stadsutveckling Det är huvudfrågan i veckans film om stadsutvecklingen i Göteborg. Tre experter från Göteborgs Stad ger svar. Se filmen Nyheter. Brunnsparken Ny cafebyggnad i Brunnsparken . 18 november 2020.
 2. Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen. Detta ska vi uppnå genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Det är utgångspunkten för den målbild som vi har tagit fram. En utmaning är att Göteborg växer med fler invånare, arbetsplatser och företag. Det är många som vill finnas här
 3. - Göteborg visar än en gång att vi är en destination som är världsledande vad gäller hållbarhet. Besöksnäringen och många andra delar av staden har jobbat hårt under flera år för att göra destinationen hållbar, säger Göteborg & Co:s vd Peter Grönberg.- Och vi har också försökt lyfta fram Göteborg som en hållbar stad till [
 4. Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring
 5. ska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva
 6. ska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna göras mer tillgängliga och attraktiva
 7. Så kan Göteborg bli en hållbar och naturnära stad på riktigt. Debatt Göteborg omvandlas i en rasande takt och vi ser en ny stad växa fram

Du är Göteborg. Tillsammans med drygt 55 000 kollegor skapar du en hållbar stad och hållbar arbetsplats. Hos oss ska du kunna kombinera utmanande uppdrag med en meningsfull vardag på och utanför jobbet. Välkommen att söka jobb i Göteborgs Stad Om Göteborg & Co. Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. Read mor Lonely Planet utser Göteborg till världens mest hållbara stad att besöka 2021. Upptäck det hållbara Göteborg. Foto: Peter Kvarnström Höst och vinter i Göteborg Gator och. Hållbar stad - öppen för världen Göteborg är Sveriges näst största stad med drygt en halv miljon invånare. Staden har ett strategiskt läge mitt emellan Oslo och Köpenhamn och är kärnan och tillväxtmotorn i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen Välkommen till Göteborg & Co Vårt uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Vi leder och driver utvecklingen av Göteborg som en hållbar destination i bred samverkan, så att alla som lever här gynnas av en växande besöksnäring. Göteborg & Co är en del av Göteborgs stad

Hållbarhet - Göteborg & C

Göteborg, Borås, Malmö, Linköping och Umeå har tagit fram och testat ett material för att planera och utvärdera insatser för hållbara livsstilar. Nu finns därmed ett lättillgängligt workshopmaterial och en handbok som tydligt och visuellt underlättar för kommunala tjänstemän Med färre mål och bara ett styrande dokument ska det bli lättare att fokusera på rätt saker för att öka takten i arbetet mot ett ekologiskt hållbart Göteborg. Nu krävs en kraftsamling från hela samhället och Göteborgs Stad kan visa vägen, är budskapet i förslaget på nytt miljö- och klimatprogram som miljö- och klimatnämnden beslutade om på tisdagen Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och utveckla Göteborg till en hållbar stad, som är öppen för världen. Just nu händer det mycket i. Parkering Göteborg - En del av Göteborgs Stad. Göteborgs Stads Parkering är ett parkeringsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi arbetar med att skapa en hållbar och tillgänglig stad för göteborgare och besökare till staden genom att ligga i framkant med utveckling av innovativa mobilitetslösningar

Göteborg är världens bästa hållbara stad att besöka 2021

Hållbar stad - öppen för världen. Göteborg är Sveriges näst största stad med drygt en halv miljon invånare. Staden har ett strategiskt läge mitt emellan Oslo och Köpenhamn och är kärnan och tillväxtmotorn i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen 3. Hållbar stad öppen för världen. Sustain Europe är ett magasin och en webbsajt som skriver om miljö och hållbarhet ur flera aspekter. Det tar sin uppgift på allvar och levererar ett långt reportage om Göteborg. Beskriver hur staden arbetar med avfall, energi och trafikfrågor. Låter det tungt? Det är absolut inte så. 4. 30. GreenhackGBG är Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar, där medskapandet och görandet står i fokus. Vi tror att vi kan göra Göteborg hållbart tillsammans och bjuder in alla göteborgare att bidra med idéer, tankar och kunskap Samtidigt finns en stark ambition att skapa en social hållbar och jämlik stad. Programmet för social hållbarhet är en del i ett större arbete med att minska dessa skillnader, och göra Göteborg till en jämlik stad att växa, leva och verka i

Göteborg jobbar vidare för en hållbar stad. Efter några månader av intensivt arbete presenterade ÅF och Kanozi strukturplanen för sin uppdragsgivare i november 2014. - En av styrkorna i teamets presentation var den sociala hållbarheten Hållbar byggarbetsplats till Göteborg. Hej där! Pär Åhman, samordningsansvarig för FoU och delaktig i Hållbar byggarbetsplats som arrangeras ihop med Göteborgs stad 12 november. Startsida / Nyheter / Hållbar byggarbetsplats till Göteborg Publicerad: 2020-11-1 Behöver du hjälp? Arbetar du i Göteborgs Stad kontaktar du support intraservice. Telefon: 031-368 68 00; E-post: support.intraservice@intraservice.goteborg.s GÖTEBORG FYLLER 400 ÅR. År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det vill Göteborgs Stad fira genom att utveckla Göteborg till en ännu bättre plats att besöka, leva och verka i. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter

Stadslandet Göteborg - EU-projekt om hållbar

Göteborgs Stad - Jämlikt Göteborg Hållbar Stad

 1. För att kunna navigera i den här branchen och bidra till att skapa en tillgänglig stad krävs samarbeten med väldigt många aktörer inom vitt skilda branscher: mobilitetmarknaden, evenemang, aktörer i staden, exploatörer, näringsliv och andra som är ledande inom sina kompetensområden. Stadsutveckling stärker Göteborg som regioncentrum
 2. Många anledningar att välja Göteborg Energi. Vi är göteborgarnas eget energibolag och ägs av Göteborgs Stad. Vi skapar lösningar inom energi och fibernät och jobbar för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Som kund hos oss är du med och bygger en ljusare, varmare och mer välkomnande stad
 3. Hållbar utveckling har tre dimensioner - en social, en ekonomisk och en miljömässig. En utbildning för hållbar utveckling innebär att var och en som växer upp på jorden har rätt till kunskaper om förhållandena, men också att alla ges en möjlighet att vara med och delta i besluten om hur vi ska utforma vår gemensamma framtid. Lärande för hållbar utveckling är en kombination.
 4. Dela[d] Stad. Hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den byggda miljön och till stadsbyggnad är i fokus för den forskning som bedrivits under många år på Arkitekturskolan KTH inom forskargruppen Spatial Analys och Design
Tydliga mål mot buller för Göteborgs stadsparker - Tysta

Göteborgs Stad stänger simhallar, gym och allmänhetens skridskoåkning på grund av skärpta råd Pressmeddelanden • Okt 30, 2020 16:03 CET Göteborg Stad stänger sina simhallar, gym och. Bärkraftiga innovationer som får en global marknad möjliggör långsiktigt hållbar tillväxt och skapar jobb. Många av Sveriges innovationer har fötts och utvecklats i Göteborgsregionen. Business Region Göteborg kan öppna dörrar till intressanta möjligheter till samverkan, mötesplatser och forum för dig som vill vara en del av innovationsutvecklingen

Ett sätt för oss som bolag att påverka mobiliteten i staden åt rätt håll är att vi är med i olika stadsutvecklingsprojekt. Våra stadsutvecklingsprojekt Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern tid. och ska fram till 2035 ge plats för 150 000 nya göteborgare, 80 000 nya bostäder och nya arbetsplatser Göteborg & Co lanserar en internationell webb för hållbar turism. Den innehåller 101 kreativa och innovativa idéer som ska inspirera och bidra till att förbättra turismen globalt. Tanken är att listan ska växa och alla kan nominera en idé eller ett initiativ I Göteborg utvecklas en ny innovationsplattform för hållbar stadsutveckling. En arena där innovativa lösningar ska testas och visas upp. Genom att ta ett samlat grepp kring befintliga initiativ inom hållbar stadsutveckling som redan finns i Göteborgsregionen skapas en unik samverkansplattform för hela Göteborg, så att visioner och handlingsprogram snabbare blir verklighet

Göteborgs Stad | 38,866 followers on LinkedIn | Hållbar stad - öppen för världen | Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Nu behövs du och din kunskap för. Göteborg utgör en levande testbädd för innovativa och hållbara lösningar och regionen är den del av landet som har flest antal testbäddar. Här finns ett flertal olika testbäddar där samverkan är en nyckel för hållbar utveckling I Göteborg fokuserar vi på hur vi kan nå resultat för miljön samtidigt som vi bygger en stad som är hållbar nu och i framtiden. Centerpartiet är ett grönt, jordnära och liberalt parti. Vi vill att hela Göteborg ska få förutsättningar att växa

Jämlik stad - Göteborgs Stad

Ekosystemtjänster måste prioriteras i budgetar både för staden som helhet och för enskilda projekt. För renare luft och vatten, klimatanpassning, bullerdämpning, rekreation, välmående, upplevelser och mycket, mycket mer. För ett hållbart, levande och hälsosamt Göteborg - även när staden fyller 800 år Göteborgs Stads möbelkatalog För göteborgarens och miljöns skull. Göteborgs Stads upphandlade möbelsortiment innehåller ett brett och hållbart sortiment med särskilt utvalda möbler av hög kvalitet till ett bra pris. Sortimentet består av allt från giftfri inredning till förskola till möbler för ett modernt och hållbart kontor

Det är Göteborgs Stads arbete inom Fairtrade city Göteborg som gav staden en finalplats tillsammans med Malmö och de tyska städerna Bremen, Neumarkt och Stuttgart.Malmö tog hem huvudpriset och Göteborg fick en särskild utmärkelse för hållbar upphandling.Ska uppmuntra till hållbar, etisk och rättvis handel- Det här är någonting som vi har arbetat länge med inom Fairtrade city. hållbar stad värnar också om resurser, har ställt om till en cirkulär ekonomi och är motståndskraftig mot klimatförändringar. Invånarna i staden har en god boendemiljö med ren luft, goda dagsljusförhållanden, tillgång till bullerfria miljöer och närhet till både service och rekreation Göteborg Energi ägs av Göteborgs Stad och överskottet går tillbaka till göteborgarna. 2019 blev överskottet 348 miljoner kronor. Här kan du se hur Göteborg Energi är med och bidrar till en mer hållbar vardag Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och en mittpunkt för Sveriges infrastruktur. Hamnen är porten till världen för stora delar av svenskt näringsliv och anlöps dagligen av världshavens största fartyg Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 GÖTEBORG, Tel: 031-100 250 Boplats är en bostadsförmedling för dig som letar hyresrätt inom pendlingsavstånd till Göteborg. Boplats Göteborg AB ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen

Om Hållbar Stad Hållbar Stad

 1. FÖP centrala Göteborg ska stödja nya ÖP:ns inriktning mot en sammanhål-len, nära och robust stad. Göteborg ska byggas så att fler invånare får möjlighet till ett enkelt vardagsliv, med närhet till kollektivtrafik, service och parker med mera, för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stadsutveckling. Fördjup
 2. Jonathan Mattebo Persson, Smarta Kartan och föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg. Program: 07.30 Hållbar frukost serveras. 08.00 Välkommen till Dome of Visions 08.05 Presentationer av aktörer inom Sharing City Göteborg 08.45 Diskussion, frågor 09.00 Slut. Globala mål kopplade till detta event: Nummer 11: Hållbara städer och samhälle
 3. Göteborgs Stads Parkering ska göra det så enkelt som möjligt att använda elfordon i Göteborg, genom att erbjuda laddmöjligheter. En strategi har tagits fram och tillsammans med bland andra aktörer samarbetar vi kring smarta tekniklösningar, betalmodeller och tjänster kopplade till elladdning
 4. HÅLLBAR STAD - ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 3 •Göteborg är en tät och grön stad där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt vardagsliv. •Göteborg är en tät och grön stad med ett rikt växt- och djurliv och där ekosystemens tjänster tas tillvar

Hållbar Stad

Hållbar utveckling handlar om att barn ska ha en framtid och överleva, säger hon. Sverige, liksom alla länder i världen, är beroende av vad som händer på global nivå. I höst är hon inbjuden att vara huvudtalare på Förskolesummit i Göteborg, en mötesplats för förskolepersonal, Konferens om barns plats i staden

Sommarblommor – från vacker komposition till hållbar

Start - Göteborgs Stad

 1. I Göteborgs Stad arbetar drygt 50 000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och utveckla Göteborg till en hållbar stad, som är öppen för världen. Just nu händer det mycket i Göteborg. Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för.
 2. På så vis ska riktlinjerna bidra till att Göteborg utvecklas till en livskraftig långsiktigt hållbar stad med balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Riktlinjerna i korthet: anger flexibla, projektspecifika parkeringstal; fokuserar på mobilitet; utgår från stadens styrande dokumen
 3. Lonely Planet: Göteborg är världens bästa hållbara stad
Följer upp översiktsplanen varje år - PBL kunskapsbanken

Göteborgs Stad: Hållbar stad - öppen för världe

Ljuskonst i tunnlar, Göteborg | White ArkitekterPedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell

En hållbar evenemangsstad - Göteborg & C

Stena köper historiskt SKF-område | FastighetsvärldenÄlvstranden Utveckling AB - Ett bolag i Göteborgs StadHuvudkontor Skanska | skanska
 • Syphilis behandlung doxycyclin.
 • Tombolahjul köpa.
 • Långvarig smärta trötthet.
 • Fröjden dans 2017.
 • Svenska pirater.
 • Örtbad malmö.
 • Vhs filmer värda pengar.
 • Bospararna.
 • Matklubben.se logga in.
 • Electrolux annual report 2010.
 • Gale wind.
 • Föregångare.
 • Quick office kista.
 • Hur tas fosfater upp av växter och djur.
 • Nike omsättning 2017.
 • Exempel på initiativ.
 • Rabe bike weiden.
 • Rotposter till salu.
 • Träna geografi.
 • Inlingua frankfurt.
 • Speedway svenska mästare.
 • Trna structure.
 • Snabb evolution.
 • Sverigedemokraterna merch.
 • Matthew perry 2018.
 • Syre densitet.
 • Ordenssällskap nykterhetsorden.
 • Bashar al assad zein al assad.
 • Superfit storleksguide.
 • Immigration in stockholm.
 • Uk school facts.
 • Un vote live.
 • Ncis los angeles season 15.
 • Hur framställs guld.
 • Synapspotential.
 • Rengöra öron läkare.
 • Mtb trails mayrhofen.
 • Trädgårdsmässa malmö 2017.
 • Winterfeldtstraße berlin plz.
 • Wolfshund schwarz.
 • Adoption anknytningsproblem.