Home

Skolverket lärportalen läslyftet

Läslyftet i förskolan - Skolverket

 1. Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor
 2. Läslyftet är en kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Läslyftet i skolan vänder sig till lärare i alla ämnen i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier. Inga förkunskaper krävs
 3. Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig . Jag förstår. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för Om Skolverket Kontakt.
 4. Just nu har vi problem med flera moduler på Lärportalen. Vi arbetar med att åtgärda felet och beklagar de problem som störningarna medför. Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet) 08-527 332 00 Om Skolverket Kontakt Kakor.
 5. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig . Jag förstår Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Just nu har vi problem med flera moduler Om Skolverket Kontakt.

Moduler på Lärportalen Kompetensutvecklingsmaterialet består av moduler. Modulerna har tagits fram av högskolor och universitet i samarbete med Skolverket. I modulerna finns artiklar, filmer, förslag på undervisningsaktiviteter och diskussionsfrågor. larportalen.skolverket.se oooooooooooooooo SkoLwrke Nu har Skolverket fattat beslut om statsbidrag för Läslyftet i skolan år 2019/20. Totalt inkom 114 ansökningar från huvudmän om att delta i Läslyftet i skolan. Av dessa beviljades 113 huvudmän statsbidrag omfattande totalt 18 240 000 kronor Gå direkt till Lärportalen. Du hittar Lärportalen på följande adress: larportalen.skolverket.se. Om Lärportalen. På Lärportalen finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Där kan ni läsa nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik

Läslyftet i skolan - Skolverket

Läslyftet i förskolan. Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Få möjlighet att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs- och skrivutveckling samt hur barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara Välkommen till Lärportalen. Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik Förskolan Berätta Juni 2017 https://lasochskrivportalen.skolverket.se 5 (8) särskilt för de yngsta barnen. När Sagan om vanten ska berättas kanske en vante kan finnas med och kanske också plastdjur för att visa de olika djuren som tar skydd i vanten Dessutom finns sju moduler som handlar om digital kompetens, och flera av dessa har koppling till läs-, skriv- och språkutveckling. Alla modulerna finns på lärportalen. Skolverket har ännu inte publicerat datum för vårens inledande konferenser för handledare respektive rektorer, men vi försöker hålla koll på det och återkommer

Läslyftet i skolan. Utveckla språk-, läs- och skrivundervisningen (Läslyftet i förskolan) Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. I insatsen erbjuds handledarutbildning. Målgrupp: förskollärare. Läslyftet i förskolan. Utveckla undervisningen i naturvetenskap och tekni På Lärportalen erbjuder Skolverket en modell för kompetensutveckling för lärare, som bygger på att deltagarna genom strukturerat samarbete, fördjupar och utvecklar kunskaper i nära anslutning till sin dagliga praktik. Maria Lim Falk och Karolina Wirdenäs vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har varit vetenskapliga ledare för utformandet av en modul med fokus på. Skolverkets lärportal - moduler för kompetensutveckling. I Skolverkets lärportal är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av Skolverket. Samtliga moduler som tidigare fanns på Lärportalen för matematik och Lärportalen för naturvetenskap och teknik finns nu på den här lärportalen Välkommen! Välkommen till Skolverkets bedömningsportal. Bedömningsportalen riktar sig till lärare och ska fungera som en prov- och uppgiftsbank - ett stöd i arbetet med bedömning och betygssättning Skolverket har fattat beslut om ytterligare statsbidrag för Läslyftet. Rektorer som är intresserade av att delta med sina skolor meddelar respektive grundskolechef senast den 7 december. Utifrån skolornas önskemål ansöker utbildningsförvaltningen om statsbidraget i januari vilket innebär att de skolor som beviljats bidrag kommer att informeras omkring mars månad

handledare lärportalen Läslyftet, moduler Skolverket statsbidrag; Dela. Dela via E-post; Dela på Twitter; Kommentera (0) Läslyftet Stockholm - en uppdatering. Häromdagen skickade vi in en rekvisition gällande Läslyftet nästa läsår till Skolverket, och intresset har varit stort, ännu större än tidigare

Lärportalen - Skolverket

Läslyftet har utvärderats i omgångar på uppdrag av Skolverket, vilket har utmynnat i flera rapporter. I den första rapporten analyserades modulerna i lärportalen (Roe & Tengberg, 2016). De bedömdes som relevanta och användbara, men det uppmärksammades också att tillräckligt grundlig genomgång av följande områden saknades Med Läslyftet utvecklar ni undervisningen och lär av och med varandra. Lärandet sker i grupper på förskolan, tätt knutet till arbetet med barnen. En förskollärare fungerar som hand- ledare och erbjuds utbildning i att leda det kollegiala lärandet. Materialet finns på Skolverkets lärportal. Skapa och kommunicer SKolverket Lärportalen ulrikalinnea; 10 videos; 39 views; Last updated on Nov 29, 2018; Play all Share. Loading... Save. Sign in to YouTube. Sign in. Arbeta med ordmedvetenhet by Skolverket Skolverket i Sverige har publicerat flera artiklar och filmer som behandlar teckenspråkig pedagogik i förskolan och specialskolan. Läslyftet är en digital utbildningsplattform för yrkesverksamma lärare. Målet är att utveckla undervisningen så att läsande, skrivande och samtalande främjar elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen Organisationen kring Läslyftet kommer likna den kring Mattelyftet, dvs. kollegialt lärande med stöd av särskilt utbildade handledare. Engagerade forskare är t ex Barbro Westlund, Monica Reichenberg, Gunilla Molloy, Ann Pihlgren och Maike Haijer. Skolverket rådgör även med Nationellt centrum för andraspråksutveckling

Lärportalen Start - lasochskrivportalen

Lärportalen Start - Skolverket

I ansökan ska du ange hur många handledare och deltagare som ska delta i Läslyftet i förskolan och vilken nedsättning i tid de vill ha. Utifrån dessa uppgifter fattar Skolverket beslut om handledarbidrag. För första gången öppnar ansökan till det här bidraget i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag Läslyftet. Skolverket. (16 s.) Tillgänglig via Skolverkets lärportal Danielsson, Kristina (2017). Att skapa multimodala texter (del 7). I Från vardagsspråk till ämnesspråk. Läslyftet. Skolverket. (16 s.) Tillgänglig via Skolverkets lärportal Gannå, Lisa (2016). Ett kritiskt samtal om genrepedagogik. I: Kindberg, Björn (red.) Den 1 januari öppnade Skolverket ansökningperioden för statsbidrag till Läslyftet och man kan söka fram till den 1 februari. Det gäller ansökningar både för förskola och skola.När man deltar i Läslyftet får man: • Fördjupa dina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling• Samtala med kollegor om forskning och undervisning• Pröva nya arbetssätt i praktikenHär på.

Läslyftet Text i en digital värld Tematiska arbetssätt och digitala verktyg Allmänt Leda och lära i tekniktäta klassrum Kritisk användning av nätet Digitalt berättande Säker användning av nätet Digital kompetens i vuxenutbildningen Tillgängligt lärande med digitala verktyg Lärportalen Utbildnings plattformen Skolverket.se Lärosäte Lärportal är en typ av fokuserad och modulär webbportal som är inriktad på lärande. Lärportaler började etableras kring 2005 i t.ex. skolor eller i globala företag med stora behov av flexibelt lärande. Lärportalen är en startpunkt där elever och lärare kan nå flera olika typer av verktyg och resurser för lärande

Handleda vidare Läslyftet i skolan 2020/21. Dela: Skolverket står inte för resor och logi i samband med träffarna. Anmälan . Du anmäler dig via Skolverkets Lärportal. Anmälan öppnar den 24 aril 2020, använd denna länk. Kategorier Utvärdering av Läslyftet •Umeå Centre for Evaluation Research utvärderar •Rapporterna hittar ni i Skolverkets publikationsdatabas Rapporter om förskolan:-Delrapport 5: Läslyftets organisering och genomförande i förskolan-Delrapport 8: Moduler riktade till förskolan (modulanalys) -Delrapport 10: Målgruppstudie.Kommer publiceras under. Skrivuppgifter och samskrivning : [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 5: Val av modalitetSkrivuppgifter och samskrivning, årskurs 4-6

margareta.oscarsson@skolverket.se . Dagens program • Nuläget i Matematiklyftet • Moduler- planerade och revidering • Lärportalen • Läslyftet . Så många deltar Läsåret 13/14 Läsåret 14/15 Läsåret 15/16 Lärare 12 800 14 300 10 500 Handledare 710 78 En av Skolverkets filmer om Läslyftet - produktionsbolaget Marilyn. Taggad med skolverket rinkeby läslyftet språksamtal. 13 Juni, 201 Hej alla ni som arbetar i skolan och förskolan! Nu är det hög tid att ansöka till Läslyftet. Läslyftet växer och utvecklas hela tiden. Lärportalen fylls på med nya moduler. Nytt för nästa läsår är..

skolverket@skolverket.se www.skolverket.se Yttrande över betänkandet Barns och ungas läs- Läslyftet, med tillägget att Lärportalen och i Läslyftets moduler anges hur man kan samarbeta inom och även mellan olika yrkesgrupper. I 6.1.1. Dalabergsskolan medverkar i Skolverkets Lärportal. 7 september 2018, kl. 10.37. Skolverket har besökt Dalabergsskolan för att ta del av deras arbete med flerspråkighet och inkludering. Resultatet av besöket har blivit en film som alla Sveriges lärare kan lära av Tre projektmedarbetare i Svenska Akademiens utvecklingsprojekt Intensivsvenska har blivit engagerade av Skolverket att skriva artiklar under temat Nyanländas språkutveckling för en så kallad kompetensutvecklingsmodul i Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet)

Statsbidrag för läslyftet i skolan 2019/20 - Skolverket

 1. Hej alla ni som arbetar i skolan och förskolan! Nu är det hög tid att ansöka till Läslyftet. Läslyftet växer och utvecklas hela tiden. Lärportalen fylls..
 2. (Skolverket 2017:15)
 3. Läslyftet i praktiken. Analys av ett textmaterial och ett lärarlags samtal Sammanfattning Läslyftet är en statlig kompetensutvecklingssatsning baserad på arbetet av Timperley et al. (2007). Syftet är att genom kollegialt lärande utveckla lärarnas didaktiska kunskaper för att förbättra elevernas läs- och skrivförmåga. Denn
 4. Med hjälp av Skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska kan du följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan, steg för steg. Genom att följa elevernas utveckling kommer behovet av undervisningens utformning och innehåll att visas. Bygga svenska är ett material som är uppdelat i årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Här finns mallar och pdf:er som du kan skriva ut och.

undervisning läslyftet intervju kartläggningsmaterial skriva sig till lärande skrivarverkstad skolinspektionen podd Hitta språket blogg modell Skolverket Lärportalen språk-Nationella prov digitalisering flerspråkighet åtgärdsgaranti språk kartläggning högläsning Patricia Diaz språkutvecklande undervisning kompetensutveckling förskolan svenska nätverk utmanande undervisning. Läslyftet handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att ge både de yngre och äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Insatsen passar dig som arbetar i förskolan och vill utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor Vilken roll handledarna har i Läslyftet samt vilken roll de spelar för skolutvecklingen på längre sikt är frågor som utreds i en pågående studie tillsammans med Pernilla Andersson Varga på Center för skolutveckling. Lärportalen. Skolverket - 2016-01-01 Elever skriver. Del 7 i Modulen: Tolka och skriva text i skolans all (Skolverket, 2014). Läslyftet moduler på Lärportalen på Internet. Det är rektor och förskolechef som tillsammans med huvudman skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen (Skolverket, 2017). Styrdokument En betydelsefull del av litteratursökningen i studien har varit att fördjupa mig i va Läslyftet riktar sig framför allt till lärare, men även till förskollärare i förskoleklass. Personal i skolbibliotek kan också medverka. I första omgången, läsåret 2015/16 kommer Läslyftet att vända sig till grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och förskoleklassen

Okategoriserade – Sida 15 – Välkommen till Saras lärarblogg

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket tar inte emot anmälningar och gör inte heller bedömningar av om skolan har följt de bestämmelser som finns 2019 (Swedish) In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 117-146 Article in journal (Refereed) Published Abstract [sv] Skolverkets omfattande fortbildningssatsning Läslyftet, bygger på lärares kollegiala lärande. Sedan starten, 2014-2015, har ett mycket stort antal lärare involverats i denna satsning •Skolverket erbjuder fortsatta träffar för er -Handleda vidare. •En heldagsträff under ht 19 och en vt 20. •Föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. •Möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare. Läs mer på Lärportalen, unde

Lärportalen - kollegialt arbete i moduler - Skolverket

 1. Utbildningsplan för handledare inom Läslyftet läsåret 2018/19 Skolverket har fastställt denna utbildningsplan i samverkan med Göteborgs universitet, Högsko-lan Dalarna, Läslyftet ska genom det kollegiala lärandet och materialet på Lärportalen ge delta
 2. Skolverket, Lärportalen: Hållbar utveckling Intyg - Handledarutbildning. Läslyftet i skolan - Skolverket. Lucka 3 - Skolverkets nya modul om Lärande för hållbar Skolverket on Twitter: Ny webbkurs! Kartläggning av Skolverkets moduler om lärande för hållbar utveckling.
 3. Läslyftet i skolan - Skolverket. Kollegialt lärande - framgångsfaktor för skolutveckling? Läslyftet i skolan - Skolverket. @Skolverket #Lärportalen Läslyftet i skolan - Skolverket. Pin på Engelska ord. Digital utbildning för korttidspermitterade - HD. Se även
 4. Läslyftet i förskolan Skolporte
 5. lärportalen Läslyftet i Stockhol
 6. Nationella skolutvecklingsprogram - Skolverket

Video: Nytt i Läslyftet: Utvecklande skrivundervisning i svenska

Skolverkets lärportal - moduler för kompetensutveckling

 1. Start - Bedömningsportalen - Skolverket
 2. Skolverket Läslyftet i Stockhol
 3. Flerspråkighet i förskolan Läslyftet i Stockhol
 4. Läslyftet, Läslyftet i Stockhol
 5. Läroportale
 6. Skolverket - YouTub
 7. Skolverket - Läslyftet i förskolan Faceboo

Att stimulera elevers läsintresse - Läslyftet

 1. SKolverket Lärportalen - YouTub
 2. Artiklar om teckenspråkig pedagogik hos Skolverket
 3. Läslyftet Språkutvecklarn
 4. E-tjänsten för statsbidrag - Skolverket
 • 21 december vecka.
 • City cloud support.
 • Le journal des célibataires.
 • Grillkorv gravid.
 • Extra bolagsstämma utdelning.
 • Ksenia droben kosten.
 • Susan faludi in the darkroom.
 • Memorandum of understanding template.
 • Vapen klass för räv.
 • Flyktväg i östberlin.
 • Colombo deckare.
 • Cancer horoscope.
 • Pferdepflegerin gesucht.
 • Bästa raggarlåten.
 • Balto slavic language family.
 • Panasonic support sverige.
 • Etymologi online.
 • Gti coming home wolfsburg.
 • Deutscher franchise verband statistik.
 • Hur ser trasig säkring bil.
 • Gyllenhammars havregryn historia.
 • Förmånsbil itp2.
 • Rödingfile pris.
 • Movits konsert 2018.
 • Tanzschule emmerling kurse.
 • Omskärelse västerås.
 • Oblomow kiel lunch.
 • Brygga te i perkulator.
 • Musik bilder zum ausdrucken.
 • Som roddbåtar.
 • Mazda cx 9 diesel.
 • Arzneimittelpreisverordnung formel.
 • Stig dagerman böcker.
 • Proto brythonic.
 • Erik videgård böcker.
 • Kinesiska uppsala.
 • Ta emot betalning paypal.
 • Rita teckna.
 • Bob emploi emploi store.
 • Vad betyder extrahera filer.
 • Crescent svenska.