Home

Konflikten i afghanistan

Det har varit krig i Afghanistan i nästan 40 år och det har gjort landet till ett av världens fattigaste. Dagens konfliktsituation står främst mellan den väststöttade regimen i huvudstaden Kabul och rebellgrupper med islamistiska gruppen Taliban i spetsen. Konflikten började då USA invaderade Afghanistan efter al-Qaidas terrorattack mot USA den 11 september 2001 I Afghanistan finns många folk, klaner och religiösa riktningar, och det har alltid varit svårt att styra landet som en sammanhållen stat. De krig och konflikter som utspelats sedan 1978 har splittrat landet ytterligare

Här kan du bl.a. läsa om Afghanistan. Det har varit krig i Afghanistan i över 30 år vilket har gjort landet till ett av världens fattigaste länder. USA invaderade landet 2001, utländska styrkor finns fortfarande kvar men trupperna har minskat i antal. Konflikten mellan talibanerna och väststödda regimen fortgår.. Afghanistan har varit härjat av konflikter sedan 70-talet. Talibaner tog över makten i landet efter ett inbördeskrig, och skapade en extremislamistisk regim. Usama bin Ladin blev starkt misstänkt för terrorattentatet den 11 september år 2001 på World Trade Center i USA, och när talibanerna vägrade utlämna denne började USA bomba Afghanistan Konflikten i Afghanistan har pågått sen 1970- talet och pågår fortfarande. Konflikten har pågått mellan många olika grupper och på olika sätt. Men en grupp som har varit med nästan från början är talibanerna. Större delar av konflikten har bestått mellan talibanerna och en politisk elit i Kabul

Konflikten i Afghanistan kan i år gå om Syrienkriget som världens blodigaste konflikt. Terrororganisationen IS förflyttning mot Afghanistan, talibanernas förändrade strategi, USA:s ökade. Konflikten i Afghanistan blir allt blodigare. Hittills i år har 1 662 civila dödats i terrordåd och strider. 5 JUL 2017 NYHETER. Trump trappar upp alla krig - samtidigt Utbildningen i Afghanistan påverkas av den rådande konflikten, men utbildningen påverkar också konflikten och dess grundorsaker. Ingela Andersson konsult i fred och säkerhet har på uppdrag av Unesco utfört en konfliktanalys på utbildningssektorn i Afghanistan

File:Taliban insurgency in Afghanistan (2015–present)

Afghanistan - Globali

I Afghanistan finns många folk, klaner och religiösa riktningar, och det har alltid varit svårt att styra landet som en sammanhållen stat. De krig och konflikter som utspelats sedan 1978 har splittrat landet ytterligare. Inga ledare har hittills lyckats upprätta en stark centralmakt med full kontroll över klanledarna ute i landet Fördjupningsarbete: Konflikten i Afghanistan | Historia C Ett längre fördjupningsarbete vars syfte är att kartlägga konflikten i Afghanistan och analysera den utifrån olika perspektiv: liberalism, realismen och konstruktivism Konflikten i Afghanistan. Besvarad av Daniel Björklund. Fråga: Var kan jag hitta information om kriget som håller på i Afghanistan just nu? Svar: Du kan titta i Globalis som är fritt tillgänglig och drivs av FN Förbundet. Sedan finns även Utrikespolitiska institutets. Afghanistan är en av de svåraste platserna i världen att vara barn på. En stor andel av dem som flyr den pågående konflikten är barn. Cirka 3,7 miljoner barn i Afghanistan går inte i skolan - majoriteten av de är flickor. I vissa provinser är andelen flickor som inte går i skolan så hög som 85 procent

Det finns flera orsaker till Afghanistans dåliga ekonomi. Den stora och grundläggande är förstås de många åren av krig och konflikt, som lett till mycket svaga samhälleliga strukturer och en svag stat. Under senare år har osäkerheten också återigen ökat i Afghanistan, och det har minskat viljan att investera i landet Afghanistan kan år 2018 bli den blodigaste konflikten i världen, blodigare än Syrien eller Jemen, som FN betraktar som världens värsta humanitära kris för närvarande Kriget mot terrorismen inleddes mot Afghanistan efter terrordåden mot USA hösten 2001. Det USA-ledda anfallet var riktat mot den islamistiska talibanregeringen, som beskyddade Usama bin Ladin och hans terrornätverk al-Qaida. Efter Barack Obamas makttillträde i USA 2009 talades det inte längre o Den USA-ledda interventionen i Afghanistan, officiellt Operation Enduring Freedom, inleddes den 7 oktober 2001, i kölvattnet efter 11 september-attackerna samma år. Det officiella målet med invasionen var att fånga Usama bin Ladin, utrota al-Qaida, och få bort talibanregimen.. Efter inledandet av invasionen den 7 oktober gick alliansens trupper in i Kabul den 13 november samma år Afghanistan, formellt Islamiska republiken Afghanistan, [3] persiska: جمهوری اسلامی افغانستان; pashto: د افغانستان اسلامي جمهوریت, är ett land i södra Asien.Afghanistan räknas enligt olika källor till Centralasien [8], Sydasien [9] eller Mellanöstern. [10]Landet är bergigt och saknar kust. Det gränsar till Pakistan i söder och öster, [11.

Finanzierung | Ärzte ohne Grenzen - MSF

Konflikten i Afghanistan - fördjupning Utrikespolitiska

Den 11:e september 2001 angrep det Afghanistan-baserade terrornätverket al-Qaida USA, vilket ledde till att USA invaderade Afghanistan. Sedan 2003 har det förekommit en väpnad konflikt mellan en koalition av internationella styrkor och talibanerna. År 2013 fick den afghanska polisen och försvaret formellt ansvaret för säkerheten i landet, men deras styrka försvagas bland annat på. afghanska konflikten och därmed en varaktig fred i Afghanistan. Nyckelbegrepp: Fred, Konflikt, Direkt våld, Strukturellt våld, Positive fred och Negativ fred. 5. Sammanfattning Uppsatsen syftar till att visa på om en lösning av den afghanska konflikten, och en varakti Afghanistan konflikten har blivit svårare att lösa på grund av sin geografiska placering mellan starks grannländer, både när det gäller vapenmakt och religiösa grupperingar. Den lokala befolkningen har haft lättare att sympatisera sig med grupperingar som har löst deras försörjning på ett kortsiktigt sätt istället för att prioritera ett land med stabilitet

Kriget i Afghanistan Historia SO-rumme

Konflikten i Afghanistan Analys - Studienet

Sovjetiska stridsvagnar bildade den 27 december förtrupp för minst 200000 soldater som rullade in över gränsen till Afghanistan. I över 150 år hade då Ryssland haft ögonen på landet som förband Syd- och Centralasien med Mellanöstern och utgjorde en väg in i Indien Afghanistan. Den just nu mest dödliga konflikten. Under 2018 dödades fler än 40 000 civila och soldater - den högsta siffran på sjutton år. Risken för direkt konflikt är i nuläget ganska liten, men händelseutvecklingen i Sydkinesiska havet är en oroande faktor

Konflikten i Afghanistan

- Konflikterna har också eskalerat för att boskapsskötarna tvingat till sig nya områden som en konsekvens av Boko Haram-konflikten i de norra delarna, säger Henrik Angerbrandt, Nigeriaexpert och forskare vid Institutionen för freds och konfliktforskning vid Uppsala universitet På grund av att konflikten i Afghanistan utvecklats på flera håll har därför Migrationsverket publicerat en ny, uppdaterad bedömning av läget. - Vi följer utvecklingen noga i Afghanistan och gör kontinuerligt bedömningar av säkerhetsläget. Detta görs även utan att ett nytt rättsligt ställningstagande publiceras Konflikten har dock inte nått den nivå som enligt lag och praxis måste gälla för att alla från ett visst land ska få stanna. Migrationsverket har länge bedömt att situationen i Afghanistan är allvarlig och många därifrån har därför skydd i Sverige Situationen avseende de mänskliga rättigheterna i Afghanistan är svår. Framsteg sker, men de är få och utmaningarna flertaliga. Det allvarliga säkerhetsläget är en bidragande faktor och den väpnade konflikten fortsätter att slå hårt mot befolkningen Konflikten i Afghanistan: Hva var årsaken for konflikten? Innhold: 11.September 2001 U.S.A ventet på unnskyldning Ressurs-kapring Hvordan ble konflikten løst? Hva handler konflikten om? Hvilke parter deltok i konflikten? Hva er årsaken til konflikten? Hvilken historisk bakgrun

Kriget i Afghanistan kan räknas som världens blodigaste

Konflikten i Afghanistan Aftonblade

 1. Konflikten i Afghanistan drabbar inte alla i landet Juristen Per Holfve har rätt i att Migrationsverket har ansvar för att bedöma och dra slutsatser av säkerhetsläget i Afghanistan. Men det ansvaret är reglerat och ligger inte hos en enskild person
 2. Beror konflikten i Afghanistan på religion eller politik eller ideologi? På vilka sätt? Svar: Som i de flesta långdragna konflikter är det inte en, utan flera orsaker. Politik, religion och pengar är några av dem. Globalis har skrivit en bra text där bakgrunden till konflikten förklaras:.
 3. Krig och våldsamma konflikter både orsakar fattigdom och försvårar fattigdomsbekämpning.Sida arbetar för hållbar fred och mänsklig säkerhet genom att bemöta orsaker till konflikt, stärka fredsbyggande och bidra till återuppbyggnad av samhällen drabbade av konflikt
 4. Bush holder tale Al-Qaida Leder: Osama Bin Laden støttet Taliban-regimet OEF Artikkel V Et angrep på et NATO-land er et angrep på hele alliansen. Nato blir involvert Desember 2001 FNs sikkeretsråd ISAF ble etablert Taliban-regimet falt NATO tar over ISAF-styrken president Hami
Fluchtursachen weltweit - Warum Menschen fliehen

Utbildning & Konflikt i Afghanistan Svenska

Han har sett kollegor skadas och människor dödas. I dag bor Andreas Lantz med sin sambo och deras.. Alla de senaste nyheterna om Afghanistan från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om Afghanistan från dn.se - Konflikten är så flytande att ett område som bedöms som säkert i dag, kanske inte är det i morgon. Så snabbt förändras situationen, konstaterade Horia Mosadiq, som också pekade på att Islamiska staten, IS, blivit allt starkare i östra Afghanistan Nato har uppdraget att säkerställa fred i Afghanistan. Den nuvarande konflikten i landet inleddes 2001, men är långt ifrån den första. Sovjetunionen invaderade bland annat Afghanistan 1979, under kalla kriget. De skickade då in sina trupper för att stötta den kommunistiska regeringen

Afghanistan. Massflykt från fängelse i samband med IS-attack. 1:47 min. Sprängdåd vid fängelse i Afghanistan - 20 skadade. Jalalabad. Sprängdåd vid fängelse i Afghanistan - 20 skadade Den pakistanske journalisten Ahmed Rashid har skildrat regionens konflikter i flera decennier, och diskuterar nu vägen framåt i Pakistan on the Brink. När Ahmed Rashid år 2000 gav ut sin bok Taliban , om talibanrörelsens väg till makten, var de politiska konflikterna i Afghanistan och Pakistan knappast ett ämne som dominerade världspressens rubriker Varje år utses UNICEF Photo of the Year. År 2010 kom, på andra plats, den iranske fotografen Majid Saeedi med sin bildserie Afghanistan: De förödande konsekvenserna av inbördeskrig. Se ett urval av bildserien Avtalet mellan USA och Afghanistan skrevs på lördagen i Doha, Qatar. Foto: GIUSEPPE CACACE/AFP/TT. USA kan lämna Afghanistan inom 14 månader. Uppdaterad 29 februari 2020 Publicerad 29 februari. År av konflikt har gjort civilbefolkningen sårbar för återkommande jordbävningar och naturkatastrofer. Många barn går inte i skola. Rödakorsrörelsen i Afghanistan arbetar med sjukvård, medicinskt och humanitärt bistånd, vattentillgång och familjeåterförening

fokussiert

Fördjupning Afghanistan - Säkerhetspolitik

Afghanistan. Reseråd. Reseråd. Råd om mat . Det finns några råd om mat och dryck som du kan följa för att försöka minska risken att få diarré på resan. Men eftersom smittämnena som orsakar diarré är vanliga kan det ibland vara svårt att undvika besvär. Tänk på det här Se Afghanistans historia på Wikipedia. Afghanistans historia är kantad av konflikter, både inre och mot invasionsstyrkor såsom Alexander den store och det Brittiska imperiet. Även i modern tid är har Afghanistan härjats av krig. Sovjetunionen invaderade Afghanistan 1979, för att stödja en inhemsk socialistisk regering om konflikten i Syrien och är utformat för ett säkerhets - råd. Kriget i Syrien är ett exempel på en konflikt där FN:s säkerhetsråd skulle kunna agera i enlighet med skyldig-het att skydda och ingripa med sanktioner eller militära medel. Med hjälp av detta material kan en lärare enkel I Afghanistan pågår inre konflikt i de flesta provinser; talibanerna växer sig starkare; det finns 1,5 miljoner internflyktingar i landet och hittills i år har nästan 213 000 personer tvingats från Iran och Pakistan tillbaka till Afghanistan. [1] Många av dessa har bott i årtionden i grannländerna Konflikten har skapat stor fattigdom i östra Ukraina, Afghanistan. Även om Afghanistan förs första gången på länge upplever en viss politisk stabilitiet ,.

Närmare 3 500 civila dödades i konflikten i Afghanistan förra året, rapporterar FN. Ytterligare närmare 8 000 personer skadades i konflikten. Det betyder att antalet döda minskade med 2 procent jämfört med året innan, medan antalet skadade ökade med 6 procent, skriver AP Parallellt med fredssamtalen i Qatar ökar våldet i Afghanistan dramatiskt. Under sommarmånaderna krävde förödande talibanattacker närmare 1 000 civila liv

Historiskt hopp för fred i Afghanistan USA och talibanerna ger historiskt hopp för Afghanistans civilbefolkning, som drabbats hårt under 18 år av väpnad konflikt Världens konflikter - Afghanistan Många av världens konflikter visas i nyhetsrapporteringen, och de kan ofta vara svåra att förstå. Programmen i serien fokuserar på enskilda konflikter och med stöd av arkivbilder och intervjuer med inblandade får vi reda på hur konflikterna började och vad som lett fram till dagens situation AFGHANISTAN-NYTT 8 #4-2007 Konflikten i Afghanistan | Lokala, regionala och globala perspektiv Bilder från SAKs internationella konferens i Stockholm, november 2007 I november genomförde SAK ännu en interna-tionell tvådagarskonferens. Ett väl genomfört och massmedialt mycket välbevakat ar-rangemang lockade cirka 300 gäster som ko Afghanistan under kalla kriget  Här återfinns information om Afghanistan under kalla kriget. Afghanistan. Trots att Afghanistan ligger strategiskt mitt i Asien, mellan mellanöstern och Bortre Asien, kunde Afghanistan under en stor del av kalla kriget vara en mer eller mindre bortglömd del av Asien Dschihad, US-Waffen und keine Kontrolle - Der Sowjetische Krieg in Afghanistan I DER KALTE KRIEG - Duration: 9:11. EINFACH GESCHICHTE Recommended for yo

Kvinnor, konflikter och konsten att rättfärdiga krig En studie om just war-teorin utifrån ett feministiskt perspektiv Lovisa Klason Kajsa Lindqvist . Abstract I den här uppsatsen har vi fördjupat oss i rättfärdigande av krig i allmänhet och rättfärdigandet av kriget i Afghanistan 2001 i synnerhet. Med. Konflikten i Afghanistan handlar om att i stort sett hela världen försöker få bort talibanerna ifrån makten. Talibanerna är hemska emot Afghanerna och världen vill nu hjälpa Afghanerna. Vi tror inte att talibanerna kommer avgå av sig själva så därför tycker vi att man ska skicka nya och starka trupper till Afghanistan för att bekämpa terrorismen Grunden till detta har lagts av den norske professorn och freds- och konfliktforskaren Johan Galtung, som medlat i drygt 40 konflikter, bland annat i Sri Lanka, Afghanistan och Ecuador. - Även om de konflikter där religion finns med och måste vägas in, är svårare att lösa än andra konflikter visar vårt forskningsprojekt att fred i religiösa konflikter inte är omöjlig att uppnå

Etniska konflikter grundar sig i politik och inte i etnicitet. Etniska konflikter som resultat av instabila institutioner. Denna teori går dels ut på att konflikter är sällsynta i stater med stabila institutioner, dels på att institutioner som upprätthåller etniska skiljelinjer kan öka risken för etniska konflikter Det är inte vi i väst som ska stoppa konflikten i Afghanistan det är upp till befolkningen att lösa men tidigare har man bara haft två val, skjutas eller leva under terror, det vi ska göra är att hjälpa människorna att komma på fötter och i framtiden själva kunna bestäma hur det ska fungera Konflikten i f.d. Sverige drabbar också barnen. De som 7-klövern kallar flyktingar har det minst lika dåligt i Sverige som i sina hemländer. Dom flyr från djunglerna i Afrika till misären i Sverige. Det är så att i hemländerna har dom inga jobb, kanske ingen bostad. I Sverige har dom inget jobb, kanske ingen bostad

Konflikten i Afghanistan Historia C - Studienet

Mobile menu. Dansk bistand; Global bistand; Afrika. Angola; Benin; Botswana; Burkina Faso; Burund Pennan & Svärdet är Sveriges största upplevelseklubb för militärhistoriskt intresserade. Det kostnadsfria medlemskapet ger dig det absolut bästa inom militärhistoria i form av film, böcker, resor m.m. Pennan & Svärdet drivs av stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB), en stiftelse som varje månad producerar exklusiva böcker till upplevelseklubbens medlemmar

Konflikten i Afghanistan Bibblan svara

I Afghanistan har läget stadigt förvärrats sedan 2013, och förra året nådde det en ny nivå med omkring 26 000 stridsrelaterade dödsfall. Därmed är Afghanistan det land där flest människor dör i krig. Tidigare var det Syrien. Även i Jemen eskalerade konflikten under 2018, med en humanitär katastrof som följd Ukrainadagarna: Ingen lösning på konflikten i sikte. Kriget i Ukraina är nu inne på sitt femte år. Politiska fångar hungerstrejkar i ryska fängelser och korruptionen genomsyrar hela det ukrainska samhället. Under Ukrainadagarna i Stockholm, arrangerade av Östgruppen, diskuterades den problematiska situationen i landet

Europäischer Rat - Dossier Europäische Union

Hur är det i Afghanistan idag? Jag brukar ofta få denna fråga från vänner och bekanta samt andra man träffar som får reda på att man är från Afghanistan. Jag brukar säga att läget är allvarligare än någonsin. Varför? När USA gick in i Afghanistan var målet att jaga iväg terrorister och få ett slu Konflikterna kring Afghanistans presidentval fortsätter. Jag tecknade en allmän lägesbild i slutet av juni, och konstaterade då att den bräckliga koalition - förenad kanske främst av talibanmotstånd - som bildades i spåren av USA:s invasion nu splittras allt mer. Den 7 juli presenterade Afghanistans oberoende valkommission preliminära resultat från presidentvalets andra och.

Afghanistan har enorma humanitära behov som drivs av nästan två decennier av konflikt och politisk instabilitet. 9,4 miljoner afghaner (25 procent av befolkningen) är i behov av humanitärt stöd. Mer än 10 miljoner människor har kritisk brist på mat. Det bor nästan 2,5 miljoner registrerade afghanska flyktingar utanför landet Under några veckor har jag läst boken Flyga drake, skriven av den amerikansk-afghanske författaren Khaled Hosseini. I boken får man följa den unge pojken Amir genom livet i Afghanistan, hur samhället fungerar och hur det är att leva där. Amir är protagonisten i boken som även berättar historien och är en begränsad allvetande berättare The Uppsala Conflict Data Program (UCDP) has recorded ongoing violent conflicts since the 1970s. The data provided is one of the most accurate and well-used data-sources on global armed conflicts and its definition of armed conflict is becoming a standard in how conflicts are systematically defined and studied

Interna etniska konflikter hinder för integrationen. född i Afghanistan och är sedan länge svensk medborgare. Läst bland annat pedagogik, litteraturvetenskap och statsvetenskap 22) 7 oktober 2011, USA:s krig i Afghanistan markerar sitt tioårsjubileum, med en kostnad på 444 biljoner dollar, en arbetslöshet på 9,1 procent och en 1,3 triljoner dollar budgetunderskott. 23) 5 december 2011, dussintals länder och organisationer träffas i Tyskland för att ta fram en färdplan inför det internationella trupptillbakadragandet 2014

INVANDRING. - Pettersson tycker Hanif Bali (M) är lite elak. Vet han inte om att alla människor har samma värde oavsett hur mycket de ljuger när de kommer till det nya landet där de ska bygga en framtid för den familj som är försvunnen men som ett under dyker upp för att anhöriginvandra när barne Konflikten i Afghanistan kan passera Syrien och bli den dödligaste i världen i år. Det säger flera experter till nyhetsbyrån AFP. - De flesta åren hittills har blivit det mest våldsamma året. Läget blir hela tiden värre, säger Johnny Walsh vid United States Institute of Peace Expressen reder ut det senaste i konflikten mellan USA och Iran. Ebba Larsson. Dela. Kopiera länk. Länk kopierad. Facebook Twitter E-post. Natten mot onsdag avfyrade Iran missiler mot de militära baserna Ain al-Asad och Erbil i Irak. 17 missiler ska ha nått Ain al-Asad och fem ska ha nått Erbil Afghanistans conflict and governance issues, including The Rise of the Taliban in Afghanistan: Mass Mobilisation, Civil War, and the Future of the Region (2002). United Nations Assistance Mission to Afghanistan (UNAMA), Human Rights Service. It must be noted that the review carried out by the mentioned departments, experts o När Sovjetunionen 1991 avskaffades bildades väldigt många nya stater så som, Estland, Lettland, Litauen, Kazakstan, Vitryssland och Ukraina m.m. Men själva kärnan blev ändå Ryssland. Och det är redan där konflikten mellan Ukraina och Ryssland tar sin början. Det var nämligen så att efter Sovjets uppbrott blev Ukraina en egen stat, men ändå starkt beroende av Ryssland

Schlagwörter | bpb

Vårt arbete i Afghanistan - Sid

kategori: Afghanistan konflikt US Air Force förbereder sig för att ersätta MQ-9 Reaper med nästa generations dronfamilj. 17/03/2020 19/03/2020 Yannick Smaldore. Med sin föregångare MQ-1 Predator, är MQ-9 Reaper den mest ikoniska amerikanska dronen de senaste tjugo åren Konflikten om Kashmir har pågått sedan 1947, men beskrivs ofta i för enkla termer. Författaren Dag Vegger som vistats och arbetat med projekt i Kashmir anser att etniska, religiösa och geopolitiska dimensioner måste vägas in i större utsträckning

Afghanistans ekonomi Svenska Afghanistankommittén (SAK

Under 2014 pågick 40 väpnade konflikter i världen. Det är det högsta antalet sedan 1999 och en ökning med 18 procent jämfört med de 34 konflikter som var aktiva 2013. Det visar nya data från fredsforskare vid Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Uppsala universitet. Även antalet stridsrelaterade dödsoffer ökade dramatiskt EU bör bli en starkare och mer suverän aktör inom världspolitiken om Donald Trump blir omvald på presidentposten i USA. Om Joe Biden blir vald är läget lättare. Den bedömningen.

Analys: Nästan 40 år av krig i Afghanistan - nu ser det ut

Krig och väpnade konflikter får förödande konsekvenser för individer och samhällen. Krig kan bryta ut mellan länder, eller mellan olika grupper inom ett land.Ofta vill ena parten vinna makt och inflytande över den andra, eller överta någon annans mark och naturresurser Klicka Här för att se mitt arbete. Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in Konflikten mellan USA och Iran har eskalerat ytterligare. Vi har sammanställt allt du behöver veta om konflikten mellan länderna. Läs här Konflikterna i den så kallade Hindukush-Himalaya-regionen kan få mycket stora konsekvenser för både människor och miljö. Den förvärrade konflikten i Kashmir gör att det blir betydligt svårare för Indien och Pakistan att samarbeta kring mycket viktiga miljöfrågor. Det varnar analytikern och journalisten Omair Ahmad för i denna kommentar

Det sanslöst blodiga inbördeskriget i Syrien är därmed på väg att förvandlas till en allvarlig regional - och global - konflikt. Exempel på en upptrappad konflikt mellan shia och sunni är många. Pakistan, med 30 miljoner shiamuslimer i minoritet, är idag ett land där den våldsamma anti shia-sekterismen är på frammarsch Shiamuslimska rebellgruppen Houthi i norra Jemen, understödda av Iran, är sedan 2004 inblandad i konflikter med regeringstrupperna. Tillfällig vapenvila 2010. Al-Qaida på arabiska halvön (AQAP) bildades 2009 och har successivt ökat striderna med regeringstrupperna. Arabiska våren 2011 bidrog till Ali Abdullah Salehs fall 2012 Read the latest magazines about Afghanistan and discover magazines on Yumpu.co

Konflikten mellan Indien och Pakistan, de två största och mest folkrika länderna i Sydasien, är mångfacetterad.Det finns religiösa, ekonomiska och ideologiska dimensioner. Historiskt har konflikten sin grund i det brittiska styret över den sydasiatiska regionen och de enorma sociala konvulsioner som uppstod i samband med att Indien splittrades 1947

bpb
 • Pizza bilder.
 • Allmän plats brottsbalken.
 • Hund och kanin.
 • Teamviewer portable.
 • Nordnetdirekt logga in.
 • Hallmark holidays movies.
 • Optima personal.
 • Film about stephen hawking 2014.
 • Sabinas smålandsstenar.
 • Svaret på livet.
 • Skor bröllop herr.
 • Tuborg julebrygd 2017 systembolaget.
 • Min man bestämmer allt.
 • Väldigt torr hårbotten tips.
 • Worksheets the teachers corner net make your own crossword.
 • Aik p07.
 • Espd mall.
 • Hink med lock rusta.
 • Berguv landskapsdjur.
 • Hagström super swede bass säljes.
 • Chassisnummer check duitsland.
 • Radio tv arvika.
 • Tia portal unspezifizierte verbindung.
 • Defa grön kabel.
 • Opera på bio örebro.
 • Berlin shopping.
 • Högtalare din kontakt.
 • Nevus araneus.
 • Bakgårn boka bord.
 • Mobilplånbok sony xperia z5.
 • Säbyskolan salem.
 • Hur länge håller vitt vin oöppnad flaska.
 • Walt disney animation studios filmer.
 • Kan blidkas med pudel.
 • Sri lanka sevärdheter.
 • Ånglok finland.
 • Wieviel verdient man bei blume 2000.
 • Flatiron building new york.
 • Saga lejon till salu.
 • One direction age.
 • Ilta sanomat uutiset etusivu.